Švietimas ir migrantai

Švietimas labai svarbus padedant migrantams ir pabėgėliams įsikurti naujose šalyse ir pritapti naujoje aplinkoje. Švietimo įstaigos ir organizacijos gali pasinaudoti gairėmis ir gerosios patirties pavyzdžiais, kaip pritaikyti švietimo paslaugų teikimą migrantams.

Bendroji informacija

Švietimas labai svarbus padedant migrantams ir pabėgėliams įsikurti naujose šalyse ir pritapti naujoje aplinkoje. Švietimo įstaigos ir organizacijos gali pasinaudoti gairėmis ir gerosios patirties pavyzdžiais, kaip pritaikyti švietimo paslaugų teikimą migrantams.

Kas daroma?

Europos Komisija palengvina valstybių narių keitimąsi gerąja migrantų integracijos patirtimi. Ji sudaro sąlygas tarpusavio mokymosi veiklai ir remia politikos formuotojų tinklų kūrimą, kad jie galėtų geriau spręsti dabartinius ir būsimus uždavinius.

Pagal programą „Erasmus+“ Komisija finansuoja projektus ir kitą veiklą, kuriais siekiama integruoti migrantus į švietimo sistemas.

Europos Komisija iš dalies finansuoja tinklą SIRIUS. Šis tinklas remia migrantų kilmės vaikų ir jaunuolių švietimą, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu vykdydamas strateginę veiklą, suburdamas mokslininkus, politikos formuotojus, migrantų švietimo srities specialistus ir pačius migrantus bei pabėgėlius.

 

Tarpusavio mokymasis sprendžiant migracijos problemas Švedijoje