Obrazovanje i migranti

Obrazovanje je ključan element koji migrantima i izbjeglicama olakšava nastanjivanje u novim zemljama i okruženjima. Smjernice i dobre prakse za prilagođavanje obrazovanja migrantima mogu biti od koristi obrazovnim ustanovama i organizacijama.

O čemu je riječ?

Obrazovanje je ključan element koji migrantima i izbjeglicama olakšava nastanjivanje u novim zemljama i okruženjima. Smjernice i dobre prakse za prilagođavanje obrazovanja migrantima mogu biti od koristi obrazovnim ustanovama i organizacijama.

Što se poduzima?

Europska komisija olakšava razmjenu dobrih praksi za integraciju migranata među državama članicama u okviru aktivnosti uzajamnog učenja. Tim se aktivnostima promiče i umrežavanje kreatorâ politika te im se olakšava suočavanje s trenutačnim i budućim izazovima.

Putem programa Erasmus+ Komisija financira projekte i druge aktivnosti za integraciju migranata u obrazovanje.

Europska komisija sufinancira mrežu SIRIUS, koja podržava obrazovanje djece i mladih migrantskog podrijetla putem strateških aktivnosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Te aktivnosti okupljaju istraživače, kreatore politika, praktičare u području obrazovanja migranata te same migrante i izbjeglice.

 

Uzajamno učenje s ciljem suočavanja s migracijskim izazovima u Švedskoj