Oideachas agus imircigh

Tá an t-oideachas ríthábhachtach chun cuidiú le himircigh agus teifigh cur fúthu i dtíortha agus i dtimpeallachtaí nua. Is féidir le hinstitiúidí agus eagraíochtaí oideachais leas a bhaint as na treoirlínte agus na dea-chleachtais atá ann maidir leis an soláthar oideachais a chuíchóiriú le haghaidh na n-imirceach.

Cad chuige é?

Tá an t-oideachas ríthábhachtach chun cuidiú le himircigh agus teifigh cur fúthu i dtíortha agus i dtimpeallachtaí nua. Is féidir le hinstitiúidí agus eagraíochtaí oideachais leas a bhaint as na treoirlínte agus na dea-chleachtais atá ann maidir leis an soláthar oideachais a chuíchóiriú le haghaidh na n-imirceach.

Céard atá á dhéanamh?

Éascaíonn an Coimisiún Eorpach dea-chleachtais a mhalartú maidir le himircigh a imeascadh sna Ballstáit trí ghníomhaíochtaí foghlama fhrithpháirtí a eagrú. Ina theannta sin, cuireann na gníomhaíochtaí sin líonrú chun cinn i measc lucht ceaptha beartas agus cuireann ar a gcumas dóibh aghaidh níos fearr a thabhairt ar na dúshláin atá ann anois agus ar na dúshláin a bheidh ann amach anseo.

Tá tionscadail agus gníomhaíochtaí eile maidir le himircigh a imeascadh san oideachas á maoiniú ag an gCoimisiún tríd an gclár Erasmus+.

Tá an líonra SIRIUS á chómhaoiniú ag an gCoimisiún Eorpach. Tacaíonn an líonra sin le hoideachas a chur ar pháistí agus ar dhaoine óga ó chúlra imirceach trí ghníomhaíochtaí straitéiseacha a eagrú ar an leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta, rud a thugann i ndáil a chéile taighdeoirí, lucht ceaptha beartas, cleachtóirí i réimse an oideachais d'imircigh, chomh maith leis na himircigh agus na dídeanaithe féin.

 

Ag foghlaim óna chéile chun dul i ngleic le dúshláin na himirce sa tSualainn