Koulutus ja maahanmuuttajat

Koulutus on keskeisessä asemassa maahanmuuttajien ja pakolaisten kotiutumisessa uuteen maahan. Koulutusalan laitokset ja organisaatiot voivat maahanmuuttajille suunnattua koulutusta räätälöidessään hyödyntää hyviksi havaittuja toimintatapoja ja ohjeistusta.

Taustaa

Koulutus on keskeisessä asemassa maahanmuuttajien ja pakolaisten kotiutumisessa uuteen maahan. Koulutusalan laitokset ja organisaatiot voivat maahanmuuttajille suunnattua koulutusta räätälöidessään hyödyntää hyviksi havaittuja toimintatapoja ja ohjeistusta.

EU:n hankkeet

Euroopan komissio edistää maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvien hyvien toimintatapojen vaihtoa EU-maiden välillä. Se järjestää tilaisuuksia kokemustenvaihtoon ja tukee myös poliittisten päättäjien verkottumista, joka auttaa heitä vastaamaan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin.

Erasmus+ -ohjelman kautta komissio rahoittaa hankkeita ja toimia, joilla edistetään maahanmuuttajien integroitumista koulutusjärjestelmiin.

Euroopan komissio on myös yksi Sirius-verkoston rahoittajista. Verkosto tukee maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten koulutusta. Sen organisoimassa kansallisen ja kansainvälisen tason strategisessa toiminnassa on mukana tutkijoita, poliittisia päättäjiä, maahanmuuttajien kouluttajia sekä itse maahanmuuttajia ja pakolaisia.

 

Oppia toinen toiselta – kokemuksia maahanmuuttajien koulutuksesta Ruotsissa