Uddannelse og migranter

Uddannelse spiller en afgørende rolle, når vi skal hjælpe migranter og flygtninge med at finde sig til rette i nye lande og miljøer. Uddannelsesinstitutioner og andre organisationer kan få vejledning og viden om god praksis, hvad angår tilpasning af uddannelse til migranter.

Hvad handler uddannelse og migranter om?

Uddannelse spiller en afgørende rolle, når vi skal hjælpe migranter og flygtninge med at finde sig til rette i nye lande og miljøer. Uddannelsesinstitutioner og andre organisationer kan få vejledning og viden om god praksis, hvad angår tilpasning af uddannelse til migranter.

Hvad gør EU på området?

Europa-Kommissionen gør det lettere for EU-landene at udveksle god praksis for integration af migranter ved hjælp af fælles læringsaktiviteter. Aktiviteterne fremmer desuden udviklingen af netværk blandt de politiske beslutningstagere og sætter dem i stand til at håndtere nuværende og fremtidige udfordringer på en bedre måde.

Via Erasmus+ finansierer Kommissionen også projekter og andre aktiviteter med fokus på at integrere migranter i uddannelsessystemet.

Endelig er Kommissionen med til at finansiere SIRIUS-netværket. Netværket understøtter uddannelse af børn og unge med indvandrerbaggrund via nationale og internationale strategiske aktiviteter, der samler forskere, beslutningstagere, praktikere inden for uddannelse af migranter samt migranter og flygtninge.

 

Gensidig læring løser udfordringer for migranter i Sverige