Vzdělávání migrantů

Vzdělávání hraje klíčovou úlohu při integraci přistěhovalců a uprchlíků v nové zemi a novém prostředí obecně. Vzdělávací instituce a organizace mohou při koncipování vhodných vzdělávacích kurzů a školení pro migranty využívat pomoci EU a inspirovat se osvědčenými postupy.

O co jde?

Vzdělávání hraje klíčovou úlohu při integraci přistěhovalců a uprchlíků v nové zemi a novém prostředí obecně. Vzdělávací instituce a organizace mohou při koncipování vhodných vzdělávacích kurzů a školení pro migranty využívat pomoci EU a inspirovat se osvědčenými postupy.

Jakou činnost EU vyvíjí?

Evropská komise usnadňuje výměnu osvědčených postupů v oblasti integrace migrantů mezi členskými zeměmi, a to prostřednictvím aktivit na podporu vzájemného předávání zkušeností. Díky těmto aktivitám vznikají sítě kontaktů mezi tvůrci politik, které jim umožňují lépe řešit stávající i budoucí problémy.

Projekty a další činnosti napomáhající integraci migrantů v oblasti vzdělávání podporuje Komise pomocí programu Erasmus+.

Spolufinancuje rovněž síť SIRIUS. Ta podporuje vzdělávání dětí a mládeže z rodin migrantů tím, že nabízí pomáhá se stanovením priorit na vnitrostátní i mezinárodní úrovni, zprostředkovává kontakty mezi výzkumnými pracovníky, odborníky z praxe, kteří se oblastí vzdělávání migrantů zabývají, tvůrci politik, a v neposlední řadě migranty a uprchlíky.

 

Sdílení zkušeností s řešení problémů spojených s migrací ve Švédsku