Pridobivanje znanj in spretnosti

EU je razvila številne pobude za pomoč državam članicam pri opremljanju študentov s spreminjajočimi se znanji in spretnostmi ter kvalifikacijami.

Za kaj gre

Trg dela se nenehno spreminja. Potrebe po znanju, kompetencah in kvalifikacijah se spreminjajo skozi čas. Posamezniki se spremembam laže prilagodijo, če so usvojili potrebna osnovna znanja in spretnosti, denimo bralno in matematično pismenost ter digitalne kompetence. Potrebujejo tudi širši nabor kompetenc, vključno s kritičnim razmišljanjem, ustvarjalnostjo in timskim delom, da bi si ustvarili trajnostne kariere in postali neodvisni, angažirani državljani, ki prispevajo k družbi. Izobraževanje in usposabljanje imata ključno vlogo pri opremljanju mladih s temi znanji in kompetencami in jim omogočata najboljši možni začetek v življenju.

Za boljšo opredelitev in upravljanje razpoložljivosti zahtevanih znanj, kompetenc in kvalifikacij – in s tem za preprečevanje vrzeli in neskladij v znanju – je nujna učinkovita komunikacija med trgom dela ter sektorjem izobraževanja in usposabljanja.

Dosedanji ukrepi

Pobude EU za razvijanje znanj in spretnosti:

Pobude EU za urejanje razpoložljivosti zahtevanih znanj in spretnosti:

  • ESCO: večjezična evropska klasifikacija spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev. Klasifikacija je uvedla standardizirane izraze v 25 evropskih jezikih in kategorije spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev, relevantnih za trg dela ter sisteme izobraževanja in usposabljanja EU.
  • Evropska panorama spretnosti: omogoča redni pregled predvidevanja in ocenjevanja potreb po znanjih in spretnostih na evropski in nacionalni ravni. Zagotavlja podatke in informacije o potrebah po znanjih in spretnostih na ravni in ravni EU.

Kaj sledi

  • Nadaljnje posodabljanje klasifikacije ESCO, da bo odražalo spremembe med trgi dela ter izobraževanjem in usposabljanjem.
  • Uporaba klasifikacije ESCO za življenjepis Europass, evropsko panoramo spretnosti in portal EURES.
  • Redno spremljanje potreb na področju znanj in spretnosti ter povpraševanja - evropska panorama spretnosti.