Dezvoltarea competențelor

UE a adoptat diverse inițiative pentru a ajuta statele membre să le ofere studenților aptitudinile, competențele și calificările în constantă schimbare.

Despre ce este vorba?

Piața forței de muncă este în continuă evoluție. Aptitudinile, competențele și calificările de care au nevoie cetățenii se schimbă de-a lungul timpului. Pentru a se putea adapta, ei trebuie să dispună de o serie de competențe, printre care să știe să citească și să scrie corect, să aibă cunoștințe de matematică și competențe digitale. Ei au nevoie, de asemenea, de un set mai larg de competențe, inclusiv creativitatea, gândirea critică și munca în echipă, pentru a-și clădi cariere durabile și pentru a deveni autonomi, cetățeni angajați care contribuie la viața socială. Educația și formarea joacă un rol esențial în a le permite tinerilor să își dezvolte aceste aptitudini și competențe și în a-i ajuta să aibă un început cât mai bun în viața profesională.

Pentru o mai bună identificare și gestionare a aptitudinilor, competențelor și calificărilor necesare și, prin urmare, pentru a preveni lacunele și neconcordanțele de această natură, este esențial să existe o comunicare eficientă între piața forței de muncă și sectorul educației și formării.

Măsuri luate până în prezent

Inițiative europene pentru dezvoltarea competențelor

Inițiative europene pentru gestionarea disponibilității competențelor necesare

  • ESCO este clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor. Ea introduce o terminologie standard în 25 de limbi europene și clasifică aptitudinile, competențele, calificările și ocupațiile care prezintă interes pentru piața forței de muncă și pentru sectorul educației și formării profesionale din UE;
  • Panorama competențelor în UE contribuie la monitorizarea periodică a anticipării nevoilor și la evaluarea competențelor la nivel național și european. Acesta furnizează date și informații cu privire la tendințele în materie de calificare la nivel național și european.

Care sunt următoarele etape?

  • Actualizarea continuă a ESCO, pentru a reflecta schimbările de pe piețele muncii și din domeniul educației și formării.
  • Introducerea ESCO în CV-ul Europass, în panorama competențelor în UE și EURES.
  • Monitorizarea continuă a tendințelor și a cererii în materie de competențe - Panorama competențelor în UE