Készségfejlesztés

Az Unió számos kezdeményezéssel segíti a tagállamokat abban, hogy az aktuális követelményeknek megfelelő készségekkel, kompetenciákkal és képesítésekkel ruházzák fel a tanulókat.

Miről is van szó?

A munkaerőpiac szüntelenül fejlődik. Folyamatosan változik az is, milyen készségekre, kompetenciákra és képesítésekre van szükségük az embereknek ahhoz, hogy boldoguljanak az életben. A változásokhoz azok tudnak alkalmazkodni, akik birtokában vannak bizonyos készségeknek, köztük az írni és olvasni tudás képességének, a számolási készségnek és a digitális készségeknek.  A munkavállalóknak a kompetenciák szélesebb tárházára – úgymint a kritikai gondolkodásra, a kreativitásra és a csapatmunkára – van szükségük ahhoz, hogy fenntartható karriert építsenek fel, és a társadalmat építő, független, elkötelezett állampolgárok legyenek. Az oktatásnak és a képzésnek kulcsfontosságú szerepe van abban, hogy a fiatalok elsajátíthassák ezeket a készségeket és kompetenciákat, és a lehető legjobb helyzetből vághassanak neki az életnek.

Világosabb képet kell alkotnunk arról, milyen készségekre, kompetenciákra és képesítésekre van kereslet a munkaerőpiacokon, és ennek a tudásnak a birtokában gondoskodnunk kell arról, hogy ezek a készségek, kompetenciák és képesítések nagyobb körben rendelkezésre álljanak. Így megelőzhető a készséghiány és a strukturális munkaerőhiány kialakulása, amihez ugyanakkor elengedhetetlen, hogy a munkaerőpiac és az oktatási és képzési ágazat között hatékony legyen a kommunikáció.

Milyen lépésekre került sor eddig?

Készségfejlesztést célzó európai kezdeményezések

 • A 2016. évi új európai készségfejlesztési program keretében 10 intézkedés indult annak érdekében, hogy megfelelő képzés, készségfejlesztés és támogatás álljon az uniós polgárok rendelkezésére;
 • Az Európai Tanács 2018 májusában meghatározta azokat a kulcskompetenciákat, amelyekre mindenkinek szüksége van a kiteljesedéshez és a fejlődéshez, az aktív polgári szerepvállaláshoz, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkavállaláshoz;
 • Az Európai Bizottság digitális oktatási cselekvési terve 11 intézkedést tartalmaz a digitális technológiák jobb kihasználására az oktatás és a tanulás terén, valamint a digitális kompetenciák fejlesztése érdekében;
 • Az úgynevezett digitális munkahelyekkel foglalkozó nagykoalíció több érdekelt felet tömörítő partnerség, melynek feladata, hogy felszámolja a digitális készségek terén tapasztalható hiányosságokat, és elősegítse, hogy sikerüljön megfelelően képzett munkavállalókat találni a több ezer betöltetlen ikt-álláshelyre.
 • A „Vállalkozás 2020” cselekvési terv intézkedéseket vázol fel annak érdekében, hogy Európa képes legyen kiaknázni a benne rejlő vállalkozói potenciált, eltávolítani a vállalkozói tevékenységet hátráltató akadályokat, és forradalmasítani a vállalkozói kultúrát.
 • Az Európai Tanácsnak a pályakövetésről szóló 2017. évi ajánlásai arra ösztönzik a tagállamokat, hogy átfogó nemzeti szintű rendszereket fejlesszenek ki a felsőoktatásban végzettek pályakövetésére vonatkozóan annak érdekében, hogy több összehasonlítható adat álljon rendelkezésre és részletesebb képet kaphassunk a végzettek szakmai és életpályájáról.

A már megszerzett készségek hasznosítását célzó európai kezdeményezések

 • Az ESCO betűszó a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozását jelöli. A rendszer szabványos terminológiát vezet be 25 európai nyelven az EU munkaerőpiacán keresett, oktatási és képzési szempontból is releváns készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások kategóriáinak meghatározására.
 • Az uniós „készségkörkép” elnevezésű online eszköz a készségek elemzését és jövőbeli alakulásuk előrejelzését szolgálja európai és tagállami szinten. Olyan adatokhoz biztosít hozzáférést, amelyek a készségkereslet és -kínálat terén érvényesülő tendenciákról szolgálnak felvilágosítással uniós és tagállami szinten egyaránt.

Melyek a következő lépések?

 • Az ESCO folyamatos aktualizálása a munkaerőpiac és az oktatás és képzés változásaival összhangban
 • Az ESCO alkalmazása az Europass önéletrajz, az uniós „készségkörkép” és az EURES vonatkozásában
 • A készségkereslet és -kínálat alakulásának folyamatos nyomon követése (uniós „készségkörkép”)