Razvoj vještina

Brojne inicijative EU-a uspostavljene su kao potpora državama članicama da učenicima i studentima omoguće stjecanje prilagodljivih vještina, kompetencija i kvalifikacija.

O čemu je riječ?

Tržište rada neprestano se mijenja. Jednako se tako mijenjaju vještine, kompetencije i kvalifikacije koje su ljudima potrebne. Kako bi se nosili s tim promjenama, ljudi moraju raspolagati nizom vještina, uključujući pismenost, matematičku pismenost i digitalne vještine. Potreban im je i širi skup kompetencija, kao što su kritičko razmišljanje, kreativnost i timski rad, kako bi izgradili održive karijere i postali nezavisni, angažirani građani koji doprinose društvu. Obrazovanje i osposobljavanje imaju ključnu ulogu u razvoju vještina i kompetencija mladih te su preduvjeti za njihov uspješan život.

Kako bi se uspješnije utvrdilo koje su vještine, kompetencije i kvalifikacije potrebne te kako bi se njima bolje upravljalo i time smanjilo nedostatak vještina i neusklađenost postojećih i traženih vještina, nužna je djelotvorna komunikacija između tržišta rada i sektora obrazovanja i osposobljavanja.

Što je dosad učinjeno?

Europske inicijative za razvoj vještina

 • U Novom programu vještina za Europu iz 2016. istaknuto je 10 mjera kojima se želi osigurati da ljudima u EU-u budu dostupni odgovarajuće osposobljavanje, vještine i potpora.
 • Vijeće Europske unije utvrdilo je u svibnju 2018. skup ključnih kompetencija koje su potrebne svakom pojedincu za osobno ispunjenje i razvoj, aktivno građanstvo, socijalnu uključenost i zapošljavanje.
 • Komisijin Akcijski plan za digitalno obrazovanje uključuje 11 mjera za bolje iskorištavanje digitalne tehnologije u poučavanju, učenju i razvoju digitalnih kompetencija.
 • Velika koalicija za radna mjesta u digitalnom sektoru partnerstvo je niza dionika čiji je zadatak otklanjati nedostatke vještina IKT-a i popuniti tisuće nepopunjenih radnih mjesta povezanih s IKT-om.
 • Akcijski plan za poduzetništvo 2020. nacrt je za ostvarenje poduzetničkog potencijala Europe uklanjanjem postojećih prepreka i uvođenjem temeljitih promjena u poduzetničku kulturu Europe.
 • Preporuke Europskog vijeća o praćenju osoba s diplomom iz 2017. potiču države članice na razvoj sveobuhvatnih sustava za praćenje osoba sa završenim tercijarnim obrazovanjem na nacionalnoj razini kako bi se prikupilo više usporedivih podataka i omogućilo više dubinskih komparativnih analiza ishoda tih osoba.

Europske inicijative za upravljanje dostupnošću traženih vještina

 • ESCO je višejezična klasifikacija europskih vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja. Njime se uvodi standardna terminologija na 25 europskih jezika te se kategoriziraju vještine, kompetencije, kvalifikacije i zanimanja važna za tržište rada EU-a te za obrazovanje i osposobljavanje.
 • Europska panorama vještina služi za redovito praćenje predviđanja potražnje za vještinama te procjene vještina na nacionalnoj i europskoj razini. Ona omogućuje pristup podacima, informacijama i analizama o potražnji za vještinama na nacionalnoj razini i razini EU-a.

Što dalje?

 • Stalno ažuriranje ESCO-a kako bi se uključile promjene na tržištima rada te u obrazovanju i osposobljavanju
 • Uvođenje ESCO-a u životopis Europass, Europsku panoramu vještina i EURES
 • Stalno praćenje kretanja s obzirom na vještine i njihovu potražnju – Europska panorama vještina