Udvikling af færdigheder

EU har taget mange initiativer for at hjælpe medlemslandene med at give studerende de kvalifikationer, de til enhver tid har brug for.

Hvad går udvikling af færdigheder ud på?

Arbejdsmarkedet udvikler sig konstant. De færdigheder, kompetencer og kvalifikationer, der er behov for, ændres med tiden. For at være forberedt på disse ændringer må folk have en række grundlæggende færdigheder, bl.a. læsefærdigheder og matematiske og digitale kompetencer. De har også brug for bredere kompetencer. De skal bl.a. lære at tænke kritisk, udnytte deres kreativitet og være gode til at samarbejde, så de kan få et tilfredsstillende arbejdsliv og blive selvstændige, engagerede borgere, der bidrager til samfundet. Og uddannelse spiller en afgørende rolle for, at unge kan udvikle disse færdigheder, og for, at de får den bedst mulige start i livet.

Hvis vi skal forebygge mangel på kvalificeret arbejdskraft og et misforhold mellem efterspurgte og eksisterende kvalifikationer, er det vigtigt, at vi bliver bedre til at identificere behovet og styre udbuddet. Her er det nødvendigt, at arbejdsmarkedet og uddannelsessektoren kommunikerer godt med hinanden.

Hvad er der gjort indtil videre?

Europæiske initiativer til udvikling af færdigheder:

 • Den nye dagsorden for færdigheder i Europa fra 2016 indeholder 10 tiltag, der skal give mennesker i EU mulighed for at få den rette uddannelse, de rette færdigheder og den rette støtte.
 • I maj 2018 præsenterede Rådet en række centrale kompetencer, som alle har behov for, hvis de skal opnå personlig trivsel og udvikling, blive socialt inkluderede, aktive medborgere og få arbejde.
 • Kommissionens handlingsplan for digital uddannelse omfatter 11 tiltag, der skal føre til bedre brug af digital teknologi i undervisning, læring og udvikling af digitale kompetencer.
 • Det storstilede samarbejde om digitale job er et partnerskab med mange parter, som har fået til opgave at tackle manglen på IKT-færdigheder og på tusindvis af IKT-ansatte.
 • Handlingsplanen for iværksætteri 2020 udgør grundlaget for at udnytte Europas iværksætterpotentiale ved at fjerne de eksisterende hindringer og revolutionere iværksætterkulturen i Europa.
 • Rådets henstillinger fra 2017 om sporing af færdiguddannede har tilskyndet medlemslandene til at udarbejde omfattende systemer til sporing af færdiguddannede fra de videregående uddannelser. Målet er at skaffe sammenlignelige data og muliggøre en mere tilbundsgående, sammenlignende analyse af de færdiguddannedes aktiviteter.

EU-initiativer til at styre tilgængeligheden af efterspurgte færdigheder

 • ESCO er den flersprogede klassificering af europæiske færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv. Den introducerer en standardterminologi på 25 europæiske sprog og kategoriserer færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv, som er relevante for EU's arbejdsmarked og uddannelsessystemer.
 • EU-oversigten over kvalifikationer overvåger regelmæssigt forventede efterspurgte færdigheder og evaluering af kvalifikationer i de enkelte lande og på europæisk plan. Oversigten leverer data, information og viden om tendenserne for kompetencer inden for forskellige erhverv og sektorer.

Hvad sker der nu?

 • ESCO skal fortsat ajourføres, så oversigten bliver ved med at afspejle ændringer mellem arbejdsmarkedet og uddannelserne.
 • ESCO skal indarbejdes i Europass-CV'et, EU-oversigten over kvalifikationer og EURES.
 • Tendenserne hvad angår faktiske og efterspurgte færdigheder skal løbende overvåges via EU-oversigten over kvalifikationer.