×

Ne bucurăm să vă regăsim pe noul site „Educație și formare”. În prezent, majoritatea paginilor sunt disponibile doar în limba engleză. Site-ul este însă în curs de traducere în celelalte 23 de limbi oficiale ale UE. Vom actualiza paginile imediat ce primim traducerile.

Politica UE în domeniul formării adulților

Învățarea în rândul adulților include o gamă largă de activități formale, non-formale și informale de învățare, atât cu caracter general cât și profesional, pe care persoanele adulte le urmează odată ce au încheiat ciclul de educație și formare inițială.

Ce se înțelege prin învățare în rândul adulților?

Învățarea în rândul adulților include o gamă largă de activități formale, non-formale și informale de învățare, atât cu caracter general cât și profesional, pe care persoanele adulte le urmează odată ce au încheiat ciclul de educație și formare inițială. Învățarea în rândul adulților poate fi legată de locul de muncă (actual sau viitor), de evoluția personală, de dobândirea unor competențe în viață (de exemplu, cum se completează un formular fiscal, cum se pot identifica știrile false sau de ce este important să mergem la vot), din plăcere sau din diverse alte motive.

Formarea adulților reprezintă o componentă esențială a politicii Uniunii Europene în domeniul învățării pe tot parcursul vieții.

Este esențială pentru stimularea capacității de inserție profesională și a competitivității, pentru promovarea incluziunii sociale, a cetățeniei active și a dezvoltării personale. Provocarea constă în a oferi posibilități de învățare pentru toți adulții, pe tot parcursul vieții acestora, în special pentru categoriile sociale defavorizate, care au cea mai mare nevoie de ele.

De ce este nevoie de învățare în rândul adulților?

În zilele noastre, nu ne mai putem baza doar pe ceea ce am învățat la școală. Educația adulților poate ajuta Europa să treacă peste criza economică, să satisfacă nevoia de noi competențe și să mențină în activitate lucrătorii în vârstă. Învățarea este, de asemenea, esențială pentru incluziunea socială, pentru cetățenia activă și pentru gestionarea sarcinilor zilnice în contextul unei digitalizări în creștere.

În UE, rata de participare a adulților (25-64 de ani) la activități de învățare (patru săptămâni, potrivit unui studiu) variază în mod semnificativ de la un stat membru la altul: de la 1,1 % la 30,4 % (Eurostat, 2017), iar tendința generală este de stagnare. Ratele de participare sunt dezamăgitoare, mai ales în cazul adulților în vârstă sau slab calificați. O acțiune la nivel european ar contribui la o mai mare popularizare a politicilor eficiente, precum și la susținerea acestora și ar favoriza schimbul de experiență între țări.

Domeniile prioritare ale UE

1) Planul european pentru învățarea în rândul adulților

Comisia colaborează cu 32 de țări pentru a implementa planul european reînnoit pentru învățarea în rândul adulților (2011). Acesta pune accent pe sporirea participării adulților la acțiunile de învățare de toate tipurile (formală, non-formală și informală), necesare atât pentru a dobândi noi competențe profesionale, cât și pentru a juca un rol activ în societate și pentru a favoriza dezvoltarea și împlinirea personală.

Planul a definit modul în care ar trebui să evolueze educația adulților în Europa până în 2020.

Iată care sunt prioritățile specifice pentru perioada 2015 - 2020:

Insert picture

2) Parcursuri de actualizare a competențelor – Noi oportunități pentru adulți

Citirea, scrierea, efectuarea unor calcule simple și utilizarea calculatorului: acestea sunt activități pe care le desfășurăm în fiecare zi, punând în practică abilitățile noastre de bază, în mare parte chiar fără să ne dăm seama.

Pentru aproape 70 de milioane de persoane din Europa, aceste activități simple, care pentru alții sunt de la sine înțelese, reprezintă o dificultate.

Indiferent dacă sunt angajați, șomeri sau inactivi pe piața muncii, inițiativa „Parcursuri de actualizare a competențelor” le oferă acestor cetățeni un nou început (cunoștințele și competențele deja dobândite sunt identificate și recunoscute, la fel și lacunele în ceea ce privește alfabetizarea, competențele numerice și digitale de bază), furnizându-le o educație și o formare suplimentară și permițându-le, în cele din urmă, să obțină o nouă calificare.

„Parcursurile de actualizare a competențelor” urmează trei etape simple, adaptate întotdeauna situației specifice a fiecărei persoane.

Insert picture

Instrumente pentru abordarea priorităților noastre

1) Grupul de lucru ET 2020 privind învățarea în rândul adulților este format din experți naționali, reprezentanți ai partenerilor sociali europeni și ai societății civile. Aceștia fac schimb de idei și analizează și elaborează orientări de politică privind învățarea în rândul adulților, pe baza celor mai bune practici din Europa.

2) Coordonatorii naționali
Comisia a facilitat crearea unei rețele de 36 de coordonatori naționali care promovează învățarea în rândul adulților în țările lor, oferă consiliere și sprijin în materie de politici și difuzează bune practici. Aceștia primesc sprijin financiar din partea Comisiei Europene, prin intermediul programului Erasmus+. Prezentare generală pentru perioada 2012-2016

3) Colaborarea cu profesioniști și cu societatea civilă
Platforma electronică pentru învățarea în rândul adulților în Europa (EPALE) este un spațiu on-line multilingv, care permite schimbul, prezentarea și promovarea de bune practici privind educația adulților. Toți cei implicați în organizarea și furnizarea serviciilor de educație pentru adulți pot accesa platforma pentru a difuza informații în legătură cu cele mai recente evoluții și pentru a învăța unii de la alții.

EPALE include și o bibliotecă de resurse, un calendar al cursurilor și evenimentelor de interes pentru educația practicienilor, precum și un instrument de căutare de parteneri, la care se vor adăuga în curând grupuri de colaborare.

Comisia mai colaborează și cu o serie de asociații, rețele și organizații sindicale europene pentru a promova educația adulților.

Care sunt următoarele etape?

  • Grupul de lucru ET 2020 privind învățarea în rândul adulților lucrează la elaborarea unor orientări de politică pentru formarea adulților la locul de muncă în perioada 2016-2018.
  • Punerea în aplicare a parcursurilor de actualizare
  • Criterii de referință și indicatori: Țările UE au stabilit un obiectiv pentru învățarea în rândul adulților: până în 2020, 15 % dintre adulții cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani ar trebui să participe la activitățile organizate în acest cadru. În 2017, rata medie de participare a fost de 10,9 % și doar 8 țări din UE și-au atins obiectivul propus.
  • Comisia publică indicatori și date referitoare la situația actuală din statele membre, rapoarte privind progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a politicilor și propune noi măsuri.

Fiți la curent și conectați-vă la platformele de comunicare socială #EUAdultLearning și #UPSkillEU