×

Grazzi talli żort is-sit web il-ġdid tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ.  Bħalissa l-maġġoranza tal-paġni huma disponibbli bl-Ingliż.  Madankollu, bħalissa qiegħda ssir it-traduzzjoni tas-sit fit-23 lingwa l-oħra tal-UE.  Naġġornaw il-paġni jekk kif ikollna f’idejna t-traduzzjonijiet.

Il-politika tal-UE fil-qasam tat-tagħlim tal-adulti

It-tagħlim tal-adulti huwa firxa wiesgħa ta’ attivitajiet ta’ tagħlim formali, mhux formali u informali - kemm ġenerali u kif ukoll vokazzjonali - għall-adulti wara li jkunu ħallew l-edukazzjoni u t-taħriġ inizjali.

X’inhu t-tagħlim tal-adulti?

It-tagħlim tal-adulti jinkludi attivitajiet ta’ tagħlim formali, mhux formali u informali — kemm ġenerali u kif ukoll vokazzjonali — għall-adulti wara li jkunu ħallew l-edukazzjoni inizjali (p.e. is-sxith form jew il-kulleġġ). It-tagħlim tal-adulti jista’ jservi biex jinkiseb impjieg - jew għall-iżvilupp ta’ rwol attwali jew futur - għall-iżvilupp personali, biex jinkisbu ħiliet tal-ħajja (eż. kif timla formola tat-taxxa, tidentifika l-aħbarijiet foloz jew għaliex huwa importanti li tieħu parti fl-elezzjoni) jew taħlita ta’ dawn ir-raġunijiet.

Għaliex hemm bżonn ta’ tagħlim tal-adulti?

L-individwi għandhom dejjem aktar jistrieħu fuq żvilupp professjonali konsistenti sabiex jibqgħu kompetittivi. Għaldaqstant, enfasi fuq it-tagħlim kontinwu tal-adulti hija vitali biex l-Ewropa tegħleb l-isfidi ekonomiċi, tissodisfa t-talbiet għal ħiliet ġodda u żżomm il-produttività. It-tagħlim huwa essenzjali wkoll għall-inklużjoni soċjali, iċ-ċittadinanza attiva u l-parteċipazzjoni f’ekonomija diġitalizzata b’mod progressiv.

Azzjonijiet u inizjattivi fil-livell Ewropew jistgħu jżidu l-fehim tagħna ta’ kif nirrispondu għall-isfidi fl-edukazzjoni għall-adulti; dawn jistgħu wkoll jipprovdu appoġġ lil istituzzjonijiet u individwi — u jippermettu skambju aħjar ta’ esperjenzi bejn il-pajjiżi.

Kif inhu appoġġjat fuq il-livell tal-UE t-tagħlim tal-adulti?

L-Aġenda Ewropea għat-Tagħlim tal-Adulti tenfasizza l-ħtieġa li tiżdied il-parteċipazzjoni tal-adulti b’mod sinifikanti fit-tagħlim formali, mhux formali u informali kemm biex wieħed jikseb aktar ħiliet ta’ xogħol, kemm għal ċittadinanza attiva, u kemm għall-iżvilupp u s-sodisfazzjon personali.

L-Aġenda tiddeskrivi viżjoni dwar kif għandu jiġi żviluppat it-tagħlim tal-adulti fl-Ewropa sal-2020. Il-prijoritajiet speċifiċi għall-perjodu 2015-2020 huma:

  • it-titjib tal-governanza permezz ta’ koordinazzjoni aħjar bejn l-oqsma ta’ politika, effettività u rilevanza mtejba għall-ħtiġijiet tas-soċjetà;
  • iż-żieda b’mod sinifikanti tal-forniment u l-adozzjoni ta’ provvista ta’ kwalità għolja, speċjalment fil-litteriżmu, in-numeriżmu u l-ħiliet diġitali; strateġiji effettivi ta’ sensibilizzazzjoni, gwida u motivazzjoni biex jintlaħqu u jiġu megħjuna l-istudenti adulti;
  • opportunitajiet aktar flessibbli għall-adulti biex jitgħallmu u aċċess imtejjeb permezz ta’ aktar tagħlim fuq il-post tax-xogħol, l-użu tal-ICT, u programmi tat-tieni ċans li jwasslu għal kwalifika rikonoxxuta;
  • kwalità aħjar permezz tal-monitoraġġ tal-impatt tal-politiki u t-titjib tal-edukazzjoni tal-edukaturi tal-adulti.

Għodod biex jiġu indirizzati l-prijoritajiet tal-UE

  • L-implimentazzjoni ta’ Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet: Opportunitajiet Ġodda għall-Adulti — din l-inizjattiva għandha l-għan li tgħin lill-adulti jiksbu livell minimu ta’ litteriżmu, numeriżmu u ħiliet diġitali u/jew jiksbu sett usa’ ta’ ħiliet billi jagħmlu progress lejn kwalifika sekondarja ogħla jew ekwivalenti (livell 3 jew 4 tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (QEK)). Tista’ ssib aktar informazzjoni fuq il-paġna web tal-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet.
  • 1) Il-Grupp ta' Ħidma dwar it-Tagħlim tal-Adulti ta' ET 2020 huwa magħmul minn esperti nazzjonali, rappreżentanti tas-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili Ewropej. Huma jiskambjaw, janalizzaw u jiżviluppaw gwida ta’ politika dwar it-tagħlim tal-adulti, li jkunu bbażati fuq l-aħjar prattika fl-Ewropa kollha. Tista’ taċċessa l-informazzjoni dwar il-ħidma tiegħu fuq il-paġna web tal-Kummissjoni dwar prattiki tajbin fit-tagħlim tal-adulti.
  • Network ta' 36 koordinatur nazzjonali li jippromwovu t-tagħlim tal-adulti f'pajjiżhom, jipprovdu parir u appoġġ dwar il-politika u jiġbru u jxerrdu l-prattiki tajbin. Il-links għall-koordinaturi speċifiċi tal-pajjiżi, kif ukoll l-informazzjoni dwar parti mix-xogħol tagħhom, jistgħu jinstabu fil-paġna web  tal-Aġenda Ewropea Mġedda għat-Tagħlim tal-Adulti.
  • Il-Pjattaforma Elettronika għat-Tagħlim tal-Adulti fl-Ewropa (EPALE) hija spazju mulitlingwi online għall-iskambju, il-wiri, u l-promozzjoni tal-metodi tal-aħjar prattika fl-edukazzjoni għall-adulti sabiex nitgħallmu minn xulxin.

Segwi l-proċess fuq il-midja soċjali bil-hashtags #EUAdultLearning u #UPSkillEU