Il-politika tal-UE fil-qasam tat-tagħlim għall-adulti

It-tagħlim għall-adulti jirreferi għal firxa wiesgħa ta’ attivitajiet ta’ tagħlim formali u informali - kemm ġenerali u kif ukoll vokazzjonali - għall-adulti wara li jkunu ħallew l-edukazzjoni u t-taħriġ inizjali.

L-importanza tat-tagħlim għall-adulti 

L-individwi jfittxu tagħlim għall-adulti għal diversi raġunijiet: biex itejbu l-prospetti ta’ impjieg tagħhom, biex jiżviluppaw personalment jew professjonalment u biex jiksbu ħiliet trasferibbli, bħal pereżempju, il-ħsieb kritiku. It-tagħlim għall-adulti jikkontribwixxi wkoll għat-titjib tal-koeżjoni soċjali u jippromwovi ċittadinanza attiva.

Dejjem aktar u aktar, l-individwi iridu jiddependu fuq żvilupp professjonali kontinwu biex jibqgħu kompetittivi fis-suq tax-xogħol. Għalhekk, enfasi fuq it-tagħlim għall-adulti hija essenzjali biex l-Ewropa tegħleb l-isfidi ekonomiċi li qed tiffaċċja bħalissa, kif ukoll tirreaġixxi għad-domanda għal ħiliet ġodda u għal produttività sostnuta f’ekonomija dinjija dejjem aktar diġitalizzata. 

Azzjonijiet u inizjattivi fil-livell Ewropew itejbu l-fehim tagħna ta’ kif nirrispondu għall-isfidi fil-qasam tat-tagħlim għall-adulti; Huma jistgħu wkoll jipprovdu appoġġ lil istituzzjonijiet u individwi, u jippermettu skambju aħjar ta’ għarfien u esperjenzi bejn il-pajjiżi.

X’qed tagħmel l-UE biex tappoġġja t-tagħlim għall-adulti?

Ir-Riżoluzzjoni adottata mill-Kunsill dwar Aġenda Ewropea mġedda għat-Tagħlim Għall-Adulti tenfasizza l-ħtieġa li tiżdied il-parteċipazzjoni tal-adulti b’mod sinifikanti fit-tagħlim formali, mhux formali u informali kemm biex wieħed jikseb aktar ħiliet ta’ xogħol, kemm għal ċittadinanza attiva, u kemm għall-iżvilupp u s-sodisfazzjon personali.

L-Aġenda tiddeskrivi viżjoni ta’ kif it-tagħlim għall-adulti għandu jiżviluppa fl-Ewropa sal-2020 u tistabbilixxi l-prijoritajiet speċifiċi li ġejjin għas-snin 2015 - 2020:

  • Tittejjeb il-governanza permezz ta’ koordinazzjoni aħjar bejn l-oqsma ta’ politika u effettività u rilevanza mtejba għas-soċjetà 
  • Jiżdiedu b’mod sinifikanti l-forniment u d-domanda għall-provvista ta’ kwalità għolja, speċjalment fil-litteriżmu, in-numeriżmu u l-ħiliet diġitali
  • Jiġu żgurati strateġiji effettivi ta’ sensibilizzazzjoni, gwida u motivazzjoni li jilħqu u jgħinu lill-istudenti adulti
  • Jiġu offruti opportunitajiet aktar flessibbli għall-adulti biex jitgħallmu u aċċess imtejjeb permezz ta’ aktar tagħlim fuq il-post tax-xogħol, l-użu tal-ICT, u bl-hekk imsejħa programmi tat-tieni ċans li jwasslu għal kwalifika rikonoxxuta 
  • Tittejjeb il-kwalità tat-tagħlim għall-adulti permezz tal-monitoraġġ tal-impatt tal-politiki u t-titjib tat-taħriġ mogħti lill-edukaturi tal-adulti

Barra minn hekk, il-Kunsill adotta Rakkomandazzjoni dwar Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet li għandha l-għan li tgħin lill-adulti jiksbu livell minimu ta’ litteriżmu, numeriżmu u ħiliet diġitali jew kwalifika fil-livell sekondarju ogħla speċifiku (livell 3 jew 4 fil-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (QEK)). Tista’ ssib aktar informazzjoni fuq il-paġna web tal-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet

Il-Kummissjoni stabbilixxiet Grupp ta' Ħidma ta' ET 2020 dwar it-tagħlim għall-adulti li huwa magħmul minn esperti nazzjonali, rappreżentanti tas-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili Ewropej. Il-grupp jiskambja u janalizza l-informazzjoni, u jiżviluppa l-gwida tal-politika fil-qasam tat-tagħlim għall-adulti bbażata fuq l-aħjar prattiki meħuda minn madwar l-Ewropa. Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar ix-xogħol tal-Grupp ta’ Ħidma dwar it-tagħlim għall-adulti fuq is-sit web tal-Pjattaforma Elettronika għat-Tagħlim għall-Adulti fl-Ewropa (EPALE).

Ġie stabbilit network ta' 36 Koordinatur Nazzjonali li jippromwovu t-tagħlim għall-adulti f'pajjiżhom, jipprovdu parir u appoġġ dwar il-politika u jiġbru u jxerrdu l-prattiki tajbin. 

Il-Pjattaforma Elettronika għat-Tagħlim għall-Adulti fl-Ewropa (EPALE) tipprovdi spazju mulitlingwi online għall-iskambju, il-wiri, u l-promozzjoni tal-aħjar prattika fl-edukazzjoni għall-adulti kif ukoll sabiex nitgħallmu minn xulxin. 

Segwi l-proċess fuq il-midja soċjali bil-hashtags #EUAdultLearning u #UPSkillEU.