×

Hvala vam što ste posjetili nove internetske stranice „Obrazovanje i osposobljavanje”. Većina stranica za sada je dostupna samo na engleskom jeziku, ali u tijeku je prijevod na ostala 23 službena jezika EU-a. Ažurirat ćemo stranice čim prijevodi budu dostupni.

Politika EU-a u području obrazovanja odraslih

Obrazovanje odraslih obuhvaća cijeli raspon formalnih i neformalnih, stručnih i općenitih aktivnosti učenja u kojima sudjeluju odrasle osobe nakon završetka početnog obrazovanja i osposobljavanja.

Što je obrazovanje odraslih?

Obrazovanje odraslih obuhvaća cijeli raspon formalnih i neformalnih, strukovnih i općenitih aktivnosti učenja u kojima sudjeluju odrasle osobe nakon završetka početnog obrazovanja i osposobljavanja. Obrazovanje odraslih može biti povezano s radnim mjestom (za sadašnji ili budući posao), osobnim razvojem, stjecanjem životnih vještina (npr. kako ispuniti porezni obrazac, prepoznati lažne vijesti ili zašto je važno sudjelovati u izborima), osobnim zadovoljstvom ili kombinacijom tih razloga.

Obrazovanje odraslih ključna je komponenta politike cjeloživotnog učenja Europske unije.

To je ključ konkurentnosti i zapošljivosti, socijalne uključenosti, aktivnog građanstva i osobnog razvoja. Nije jednostavno osigurati prilike za cjeloživotno učenje svim odraslim osobama, a posebice skupinama u nepovoljnijem položaju kojima su one i najpotrebnije.

Zašto je važno obrazovanje odraslih?

Danas jednostavno nije moguće računati s tim da će vještine stečene u školi biti dostatne do kraja radnog vijeka. Povećanje broja osoba koje sudjeluju u obrazovanju odraslih Europi može olakšati prevladavanje nepovoljnih razdoblja u gospodarstvu, zadovoljiti potrebe za novim vještinama i održati produktivnost sve starije europske radne snage. Učenje je ključno i za socijalnu uključenost, aktivno građanstvo i obavljanje svakodnevnih zadaća u kontekstu sve veće digitalizacije.

Sudjelovanje odraslih osoba (od 25 do 64 godine) u učenju (u razdoblju od četiri tjedna prije ankete) znatno se razlikuje među državama članicama EU-a: od 1,1 % do 30,4 % (Eurostat, 2017.). Ti se udjeli već dugo ne mijenjaju. Osobito su razočaravajuće stope sudjelovanja starijih odraslih osoba i odraslih osoba s niskim kvalifikacijama. Aktivnosti na europskoj razini omogućit će povećanje znanja o uspješnim politikama, osigurati podršku i omogućiti bolju razmjenu iskustava među zemljama.

Prioritetna područja EU-a

1) Europski program za obrazovanje odraslih

Komisija surađuje s 32 zemlje na provedbi obnovljenog europskog programa za obrazovanje odraslih (2011.). U programu je naglašena potreba znatnog povećanja sudjelovanja u svim vrstama obrazovanja odraslih (formalno, neformalno i informalno učenje), bilo radi stjecanja novih radnih vještina, stvaranja aktivnog građanstva ili radi osobnog razvoja i ispunjenja.

Njime se oblikuje vizija razvoja obrazovanja odraslih u Europi do 2020.

Specifični prioriteti za razdoblje 2015. – 2020. su sljedeći:

Umetnuti sliku

2) Oblici usavršavanja – nove mogućnosti za odrasle

Čitanje, pisanje, jednostavne računske operacije i upotreba računala: to je nešto što radimo svakodnevno i pritom primjenjujemo osnovne vještine, a da toga uglavnom nismo ni svjesni.

Gotovo 70 milijuna osoba u Europi ima poteškoća i s tako jednostavnim zadacima.

Inicijativom „Oblici usavršavanja ” osigurava se novi početak za te osobe, bilo da su zaposlene, nezaposlene ili gospodarski neaktivne, tako što im se omogućuje da osvježe i reorganiziraju znanje i vještine koje već posjeduju te prepoznaju eventualne nedostatke u osnovnoj pismenosti, numeričkim i digitalnim vještinama. Na temelju toga ponudit će im se daljnje obrazovanje i osposobljavanje te stjecanje novih kvalifikacija.

Program Oblici usavršavanja bit će strukturiran jednostavno, u tri koraka, te će uvijek biti prilagođen konkretnoj situaciji svakog pojedinca.

Umetnuti sliku

Alati za ostvarivanje prioriteta

1) Radna skupina za obrazovanje odraslih u okviru strategije ET 2020. sastoji se od nacionalnih stručnjaka, predstavnika europskih socijalnih partnera i civilnog društva. Oni razmjenjuju, analiziraju i razvijaju političke smjernice u području obrazovanja odraslih na temelju najbolje prakse diljem Europe.

2) Nacionalni koordinatori
Komisija koordinira mrežom 36 nacionalnih koordinatora koji promiču obrazovanje odraslih u svojim zemljama, savjetuju o politici, pružaju podršku te prikupljaju i šire najbolje prakse. Oni primaju financijsku pomoć od Europske komisije u okviru programa Erasmus+. Pregled dobre prakse u razdoblju od 2012. do 2016. objavljen je i dostupan ovdje.

3) Rad s osobama koje rade u praksi i civilnim društvom
Elektronička platforma za obrazovanje odraslih u Europi (EPALE) višejezični je prostor na internetu za razmjenu, predstavljanje i promicanje najbolje prakse u obrazovanju odraslih. Osobe koje sudjeluju u organizaciji i pružanju obrazovanja odraslih mogu pristupiti toj platformi kako bi razmjenjivali najnovije informacije i učili jedni od drugih.

EPALE obuhvaća i knjižnicu resursa, kalendar tečajeva i događanja za stručnjake u području obrazovanja odraslih, kao i alat za traženje partnera, koji će skupine za suradnju uskoro dovršiti.

Komisija surađuje i s nizom europskih udruženja, mreža i radničkih organizacija radi promicanja obrazovanja odraslih.

Koji su sljedeći koraci?

  • Radna skupina za obrazovanje odraslih u okviru strategije ET 2020. radi na političkim smjernicama o obrazovanju odraslih na radnom mjestu u razdoblju od 2016. do 2018.
  • Provedba oblika usavršavanja
  • Ciljevi i pokazatelji: zemlje EU-a postavile su cilj za obrazovanje odraslih: do 2020. trebalo bi sudjelovati 15 % odraslih osoba u dobi od 25 do 64 godine. Prosječna stopa sudjelovanja 2017. iznosila je 10,9 %, a samo je 8 država članica EU-a ostvarilo ciljanu stopu.
  • Komisija objavljuje pokazatelje i podatke o trenutačnoj situaciji u državama članicama, izvješća o napretku pri provedbi politika te predlaže novu politiku.

Pratite temu na društvenim medijima s pomoću hashtagova #EUAdultLearning i#UPSkillEU