×

Hvala vam što ste posjetili nove internetske stranice „Obrazovanje i osposobljavanje”. Većina stranica za sada je dostupna samo na engleskom jeziku, ali u tijeku je prijevod na ostala 23 službena jezika EU-a. Ažurirat ćemo stranice čim prijevodi budu dostupni.

Politika EU-a u području obrazovanja odraslih

Obrazovanje odraslih obuhvaća cijeli raspon formalnih i neformalnih, stručnih i općenitih aktivnosti učenja u kojima sudjeluju odrasle osobe nakon završetka početnog obrazovanja i osposobljavanja.

Što je obrazovanje odraslih?

Obrazovanje odraslih obuhvaća formalne i neformalne, strukovne i općenite aktivnosti učenja u kojima sudjeluju odrasle osobe nakon završetka početnog obrazovanja (npr. srednja škola ili studij). Obrazovanje odraslih može biti povezano s radnim mjestom (za sadašnji ili budući posao), osobnim razvojem, stjecanjem životnih vještina (npr. kako ispuniti porezni obrazac, prepoznati lažne vijesti ili razumjeti važnost sudjelovanja u izborima) ili kombinacijom tih razloga.

Zašto je važno obrazovanje odraslih?

Danas nitko ne bi smio zanemariti trajan profesionalni razvoj ako želi ostati konkurentan na tržištu rada. Stoga se u Europi treba posvetiti posebna pozornost kontinuiranom obrazovanju odraslih kako bi se prevladali gospodarski izazovi, zadovoljile potrebe za novim vještinama i održala produktivnost. Učenje je ključno i za socijalnu uključenost, aktivno građanstvo i sudjelovanje u gospodarstvu u kontekstu sve veće digitalizacije.

Aktivnosti i inicijative na europskoj razini mogu nam pomoći u razumijevanju i rješavanju poteškoća povezanih s obrazovanjem odraslih. Nadalje, te aktivnosti mogu poslužiti kao potpora institucijama i pojedincima te omogućiti bolju razmjenu iskustava među državama.

Kako se obrazovanje odraslih podupire na razini EU-a?

U Europskom programu za obrazovanje odraslih istaknuto je da bi mnogo više odraslih trebalo sudjelovati u formalnom, neformalnom i informalnom učenju, bilo radi stjecanja radnih vještina, stvaranja aktivnog građanstva ili radi osobnog ispunjenja i razvoja.

Među ostalim, taj program sadržava viziju razvoja obrazovanja odraslih u Europi do 2020. Specifični prioriteti za razdoblje 2015. – 2020. su sljedeći:

  • bolje upravljanje koje će se postići boljom koordinacijom različitih područja politika, povećanjem djelotovornosti i prilagođavanjem potrebama društva;
  • znatno povećanje ponude i korištenja visokokvalitetnih usluga obrazovanja, osobito u području pismenosti, matematičke pismenosti i digitalnih vještina; učinkovite strategije informiranja, usmjeravanja i motiviranja kako bi se doprlo do odraslih polaznika te im se pomoglo;
  • fleksibilnije prilike za učenje odraslih i poboljšanje pristupa poticanjem učenja na radnom mjestu, upotrebe informacijsko-kumunikacijskih tehnologija i programa pružanja druge prilike koji vode do priznatih kvalifikacija;
  • bolja kvaliteta zahvaljujući praćenju učinka politika i poboljšanju obrazovanja stručnjaka koji rade u obrazovanju odraslih.

Alati za ostvarivanje prioriteta EU-a

Pratite temu na društvenim medijima s pomoću hashtagova #EUAdultLearning i #UPSkillEU