Politika EU-a u području obrazovanja odraslih

Obrazovanje odraslih obuhvaća cijeli raspon formalnih i neformalnih, stručnih i općenitih aktivnosti učenja u kojima sudjeluju odrasle osobe nakon završetka početnog obrazovanja i osposobljavanja.

Važnost obrazovanja odraslih 

Ljudi se iz raznih razloga odlučuju na obrazovanje u odrasloj dobi: veće šanse za zaposlenje, osobni ili profesionalni razvoj te stjecanje prenosivih vještina, kao što je sposobnost kritičkog razmišljanja. Nadalje, obrazovanje odraslih povećava socijalnu koheziju i promiče aktivno građanstvo.

Danas nitko ne bi smio zanemariti trajan profesionalni razvoj ako želi ostati konkurentan na tržištu rada. Pozornost koja se pridaje obrazovanju odraslih neophodna je kako bi se prevladali ekonomski izazovi s kojima se suočava Europa i zadovoljila potražnja za novim vještinama i postojanom produktivnošću u svijetu u kojem dominira digitalizacija. 

Aktivnosti i inicijative na europskoj razini mogu nam pomoći u razumijevanju i svladavanju izazova u području obrazovanja odraslih. Nadalje, te aktivnosti mogu poslužiti kao potpora institucijama i pojedincima te omogućiti bolju razmjenu znanja i iskustava među državama.

Na koji način EU potiče obrazovanje odraslih?

U Rezoluciji Vijeća o obnovljenom Europskom programu za obrazovanje odraslih istaknuto je da bi mnogo više odraslih trebalo sudjelovati u formalnom, neformalnom i informalnom učenju, bilo radi stjecanja vještina potrebnih za rad, stvaranja aktivnog građanstva ili radi osobnog ispunjenja i razvoja.

U tom se programu iznose vizija razvoja obrazovanja odraslih u Europi do 2020. i sljedeći posebni prioriteti za razdoblje 2015. – 2020.:

 • bolje upravljanje koje će se postići koordinacijom različitih područja politika, povećanjem djelotvornosti i prilagođavanjem potrebama društva; 
 • znatno povećanje ponude kvalitetnih usluga obrazovanja, osobito u području pismenosti, matematičke pismenosti i digitalnih vještina, kao i potražnje za takvim uslugama;
 • kreiranje učinkovitih strategija informiranja, usmjeravanja i motiviranja kako bi se doprlo do odraslih polaznika te im se pomoglo;
 • stvaranje fleksibilnijih prilika za učenje odraslih i poboljšanje pristupa poticanjem učenja na radnom mjestu, upotrebe informacijsko-komunikacijskih tehnologija i programa u kojima se „pruža druga prilika” za stjecanje kvalifikacija; 
 • povećanje kvalitete obrazovanja odraslih praćenjem učinka politika i unaprjeđivanjem osposobljavanja stručnjaka koji rade u obrazovanju odraslih.

U skladu s tim Vijeće je donijelo Preporuku o oblicima usavršavanja, čiji je cilj pomoći odraslima da steknu minimalnu razinu pismenosti, matematičke pismenosti i digitalnih vještina ili određenu kvalifikaciju u višem sekundarnom obrazovanju (razina 3 ili 4 u Europskom kvalifikacijskom okviru). Više informacija dostupno je na internetskim stranicama Oblici usavršavanja

Komisija je osnovala radnu skupinu za obrazovanje odraslih u okviru strategije ET 2020., koja se sastoji se od nacionalnih stručnjaka, predstavnika europskih socijalnih partnera i civilnog društva. U radnoj se skupini razmjenjuju i analiziraju informacije te izrađuju političke smjernice u području obrazovanja odraslih na temelju najbolje prakse iz cijele Europe. Više informacija o radu radne skupine za obrazovanje odraslih dostupno je na internetskim stranicama Elektronička platforma za obrazovanje odraslih u Europi (EPALE).

Osnovana je i mreža nacionalnih koordinatora koji promiču obrazovanje odraslih u svojim zemljama, savjetuju o politici, pružaju podršku te prikupljaju i šire najbolje primjere iz prakse. 

Elektronička platforma za obrazovanje odraslih u Europi (EPALE) višejezični je prostor na internetu za razmjenu, predstavljanje i promicanje najbolje prakse u obrazovanju odraslih, čime se potiče uzajamno učenje. 

Pratite temu na društvenim medijima s pomoću hashtagova #EUAdultLearning i #UPSkillEU.

Number of events: 21
28Jan2021
New Erasmus+ app launch event
Online event
Save the date: January 28 2021
10Dec2020
Third European Education Summit: Digital Education Transformation - Building Resilience in the European Education Area
Online
Third European Education Summit: Digital Education Transformation
""
28Sep2020
European Day of Languages 2020
Online

To celebrate the 2020 European Day of Languages, you are warmly invited to join us for an online conference from 10:00 until 12:00 CEST (Central European Summer Time).

European Day of Languages 2020. Education begins with language
09Sep2020
New Digital Education Action Plan: public consultation official closing event with EU Executive Vice-President, Margrethe Vestager
Online

 

  Public Consultation Closing Event - Digital Education Action Plan with EU Executive Vice-President, Margrethe Vestager
  14Jul2020
  New Digital Education Action Plan: Live chat with Commissioner Gabriel
  Online
  Digital Education Action Plan: Live chat
  09Jul2020
  Young people shaping the future of education in Europe: Video conference on the European Education Area
  Online

  On 9 July, European Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth, Mariya Gabriel, will host a video conference with youth representatives from across Europe on the future of education.

  Tune into the discussion to discover the vision of young people helping to shape the European Education Area!

  We want to know the views of the European youth on

  12 - 13Nov2019
  Supporting Key Competence Development: Learning approaches and environments in school education
  Hôtel Le Plaza, Boulevard Adolphe Max 118-126, 1000 Brussels, Belgium
  07Nov2019
  European Universities Initiative
  Brussels, Belgium
  European Universities are transnational alliances promoting European values, and working to revolutionise the quality and competitiveness of European higher education. Through the initiative, the Commission is making a key contribution to building the universities of the future.
  24 - 25Oct2019
  8th European University Business Forum
  Brussels, Belgium
  The Forum brings together policymakers, representatives from higher education, business and other stakeholders to discuss and debate the role of university-business cooperation for innovation and sustainable development.
  03 - 04Oct2019
  DigiEduHack: let’s act together for the future of education in the digital age!
  Europe and beyond

  24-hour contest brings teams from Europe and beyond to solve educational challenges in the digital age.

  As part of the Digital Education Action Plan of the European Commission, the European Institute of Innovation and Technology (EIT) organises a 24-hour Digital Education Hackathon (DigiEduHack) on 3 October 2019.

  technology, DigiEduHack, digital