Politika EU-a u području obrazovanja odraslih

Obrazovanje odraslih obuhvaća cijeli raspon formalnih i neformalnih, stručnih i općenitih aktivnosti učenja u kojima sudjeluju odrasle osobe nakon završetka početnog obrazovanja i osposobljavanja.

Važnost obrazovanja odraslih 

Ljudi se iz raznih razloga odlučuju na obrazovanje u odrasloj dobi: veće šanse za zaposlenje, osobni ili profesionalni razvoj te stjecanje prenosivih vještina, kao što je sposobnost kritičkog razmišljanja. Nadalje, obrazovanje odraslih povećava socijalnu koheziju i promiče aktivno građanstvo.

Danas nitko ne bi smio zanemariti trajan profesionalni razvoj ako želi ostati konkurentan na tržištu rada. Pozornost koja se pridaje obrazovanju odraslih neophodna je kako bi se prevladali ekonomski izazovi s kojima se suočava Europa i zadovoljila potražnja za novim vještinama i postojanom produktivnošću u svijetu u kojem dominira digitalizacija. 

Aktivnosti i inicijative na europskoj razini mogu nam pomoći u razumijevanju i svladavanju izazova u području obrazovanja odraslih. Nadalje, te aktivnosti mogu poslužiti kao potpora institucijama i pojedincima te omogućiti bolju razmjenu znanja i iskustava među državama.

Na koji način EU potiče obrazovanje odraslih?

U Rezoluciji Vijeća o obnovljenom Europskom programu za obrazovanje odraslih istaknuto je da bi mnogo više odraslih trebalo sudjelovati u formalnom, neformalnom i informalnom učenju, bilo radi stjecanja vještina potrebnih za rad, stvaranja aktivnog građanstva ili radi osobnog ispunjenja i razvoja.

U tom se programu iznose vizija razvoja obrazovanja odraslih u Europi do 2020. i sljedeći posebni prioriteti za razdoblje 2015. – 2020.:

  • bolje upravljanje koje će se postići koordinacijom različitih područja politika, povećanjem djelotvornosti i prilagođavanjem potrebama društva; 
  • znatno povećanje ponude kvalitetnih usluga obrazovanja, osobito u području pismenosti, matematičke pismenosti i digitalnih vještina, kao i potražnje za takvim uslugama;
  • kreiranje učinkovitih strategija informiranja, usmjeravanja i motiviranja kako bi se doprlo do odraslih polaznika te im se pomoglo;
  • stvaranje fleksibilnijih prilika za učenje odraslih i poboljšanje pristupa poticanjem učenja na radnom mjestu, upotrebe informacijsko-komunikacijskih tehnologija i programa u kojima se „pruža druga prilika” za stjecanje kvalifikacija; 
  • povećanje kvalitete obrazovanja odraslih praćenjem učinka politika i unaprjeđivanjem osposobljavanja stručnjaka koji rade u obrazovanju odraslih.

U skladu s tim Vijeće je donijelo Preporuku o oblicima usavršavanja, čiji je cilj pomoći odraslima da steknu minimalnu razinu pismenosti, matematičke pismenosti i digitalnih vještina ili određenu kvalifikaciju u višem sekundarnom obrazovanju (razina 3 ili 4 u Europskom kvalifikacijskom okviru). Više informacija dostupno je na internetskim stranicama Oblici usavršavanja

Komisija je osnovala radnu skupinu za obrazovanje odraslih u okviru strategije ET 2020., koja se sastoji se od nacionalnih stručnjaka, predstavnika europskih socijalnih partnera i civilnog društva. U radnoj se skupini razmjenjuju i analiziraju informacije te izrađuju političke smjernice u području obrazovanja odraslih na temelju najbolje prakse iz cijele Europe. Više informacija o radu radne skupine za obrazovanje odraslih dostupno je na internetskim stranicama Elektronička platforma za obrazovanje odraslih u Europi (EPALE).

Osnovana je i mreža nacionalnih koordinatora koji promiču obrazovanje odraslih u svojim zemljama, savjetuju o politici, pružaju podršku te prikupljaju i šire najbolje primjere iz prakse. 

Elektronička platforma za obrazovanje odraslih u Europi (EPALE) višejezični je prostor na internetu za razmjenu, predstavljanje i promicanje najbolje prakse u obrazovanju odraslih, čime se potiče uzajamno učenje. 

Pratite temu na društvenim medijima s pomoću hashtagova #EUAdultLearning i #UPSkillEU.