×

Suurin osa uuden koulutussivuston sisällöstä on tällä hetkellä saatavilla ainoastaan englanniksi.    Sivuja käännetään parhaillaan EU:n muille virallisille kielille, ja kaikki kieliversiot lisätään sivustolle niiden valmistuttua. 

EU:n aikuiskoulutuspolitiikka

Aikuiskoulutus tarjoaa virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen muotoja – niin yleissivistävää kuin ammatillista koulutusta – peruskoulutuksensa päättäneille aikuisille.

Mitä on aikuiskoulutus?

Aikuiskoulutus tarjoaa eritasoisen peruskoulutuksen päättäneille aikuisille virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen muotoja – niin yleissivistävän kuin ammatillisen koulutuksen alalla. Koulutus voi liittyä työtehtäviin (joko työpaikan saamiseen tai nykyisessä tai tulevassa työssä tarvittavien taitojen kehittämiseen), henkilökohtaiseen kehitykseen, elämäntaitojen hankkimiseen (esim. veroilmoituksen täyttämiseen, valeuutisten tunnistamiseen tai äänestämisen tärkeyden ymmärtämiseen) tai näiden yhdistelmään.

Mihin aikuiskoulutusta tarvitaan?

Jatkuvan ammatillisen kehityksen tarve on nykymaailmassa entistä suurempi jokaisen työntekijän uran ja työllistymisen kannalta. Aikuiskoulutus antaa työntekijöille lisäksi sellaisia uusia taitoja, joita tarvitaan, jotta voidaan vastata koko eurooppalaisen yhteiskunnan talouden ja tuottavuuden haasteisiin. Se on olennaisen tärkeää myös sosiaalisen osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden kannalta yhä digitalisoituvammassa taloudessa.

EU:n tason hankkeiden avulla voidaan lisätä tietoa aikuiskoulutuksen tarpeista ja suuntauksista ja tarjota tukea sekä instituutioille että aikuisopiskelijoille ja -kouluttajille. Samalla tiedon- ja kokemustenvaihto maiden välillä tehostuu.

Aikuiskoulutuksen tuki EU-tasolla

Eurooppalainen aikuiskoulutusohjelma korostaa tarvetta lisätä kaikentyyppistä aikuisten oppimista (virallista, epävirallista ja arkioppimista) uusien taitojen hankkimiseksi, aktiivisen kansalaisuuden ylläpitämiseksi ja kansalaisten henkilökohtaisen kehityksen tukemiseksi.

Ohjelmassa esitetään visio siitä, kuinka aikuiskoulutuksen tulisi kehittyä Euroopassa vuoteen 2020 mennessä. Ensisijaiset tavoitteet vuosiksi 2015–2020 ovat seuraavat:

  • Parannetaan aikuiskoulutuksen hallinnointia – parannetaan eri alojen koordinointia, tehokkuutta ja yhteiskunnan tarpeiden huomiointia.
  • Lisätään korkealaatuisen aikuiskoulutuksen tarjontaa ja siihen osallistumista erityisesti luku- ja kirjoitustaidon, lasku- ja numerotaidon sekä digitaalisten taitojen osalta. Toteutetaan tehokkaita tiedotus-, neuvonta- ja motivointistrategioita, joilla tavoitetaan aikuisopiskelijat.
  • Lisätään joustavia vaihtoehtoja aikuisopiskeluun ja parannetaan sen saatavuutta – tarjotaan enemmän mahdollisuuksia oppimiseen työpaikoilla, hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia ja edistetään tunnustettuun tutkintoon johtavia aikuiskoulutusohjelmia.
  • Parannetaan aikuiskoulutuksen laatuaseurataan toimien vaikutuksia ja kehitetään aikuiskouluttajien koulutusta.

Välineet EU:n painopistealueita varten

Kehitystä voi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #EUAdultLearning ja #UPSkillEU