×

Tak fordi du besøger det nye website for uddannelse og kurser. De fleste af siderne findes endnu kun på engelsk, men vi er i gang med at oversætte alt indhold på sitet til de andre 23 officielle EU-sprog. Vi opdaterer siderne, efterhånden som oversættelserne bliver klar.

EU's politik på voksenuddannelsesområdet

Voksenuddannelse omfatter en række formelle, ikke-formelle og uformelle læringsaktiviteter inden for både almen uddannelse og erhvervsuddannelse, som voksne kan gå i gang med på et tidspunkt, efter de har gennemført deres oprindelige uddannelse.

Hvad er voksenuddannelse?

Voksenuddannelse omfatter en række formelle, ikke-formelle og uformelle læringsaktiviteter inden for både almen uddannelse og erhvervsuddannelse, som voksne kan gå i gang med på et tidspunkt, efter de har gennemført deres oprindelige uddannelse. Folk, der tager voksenuddannelse, kan gøre det med henblik på et nuværende eller fremtidigt job eller for at udvikle sig personligt, for at opnå praktiske færdigheder (f.eks. lære at udfylde en selvangivelse, regne ud, hvornår der er tale om falske nyheder eller forstå vigtigheden af at stemme) eller for fornøjelsens skyld – eller en blanding.

Voksenuddannelse er en meget vigtig del af EU's politik for livslang læring.

Det er afgørende for konkurrenceevnen og beskæftigelsesmulighederne, social inklusion, aktivt medborgerskab og personlig udvikling. Udfordringen er at sørge for læringsmuligheder for alle voksne gennem hele deres liv, og særligt for de dårligt stillede, som har størst behov for det.

Hvorfor er det nødvendigt med voksenuddannelse?

I dag kan folk ikke regne med, at de kan klare sig hele (arbejds)livet med færdigheder, de fik i skolen. Mere voksenuddannelse kan bidrage til at løse EU's økonomiske problemer, afhjælpe behovet for nye færdigheder og holde Europas aldrende arbejdsstyrke produktiv. At lære nyt er også afgørende for den sociale inklusion og et aktivt medborgerskab og gør det nemmere at klare daglige opgaver i en mere digitaliseret verden.

Andelen af voksne (25-64 år), der deltager i undervisning (fire uger inden en spørgeundersøgelse), varierer meget fra land til land i EU. Den ligger på mellem 1,1 % og 30,4 % (Eurostat, 2017), og den generelle tendens er, at antallet er faldende. Der er især skuffende få personer med lave kvalifikationer og ældre, der uddanner sig. En indsats på europæisk plan vil udbrede kendskabet til, hvad der virker, være en støtte for de enkelte EU-lande og bane vej for en bedre udveksling af erfaringer mellem landene.

Prioriterede områder på EU-plan

1) Den europæiske dagsorden for voksenuddannelse

Kommissionen arbejder sammen med 32 lande om at gennemføre den europæiske dagsorden for voksenuddannelse fra 2011. Dagsordenen understreger behovet for at øge deltagelsen i alle former for voksenuddannelse (formel, ikke-formel og uformel læring), der skal give nye arbejdsfærdigheder, understøtte det aktive medborgerskab eller styrke deltagernes personlige udvikling og livskvalitet.

Den europæiske dagsorden for voksenuddannelse fremlægger en vision for, hvordan voksenlæring skal udvikle sig i Europa frem til 2020.

De særligt prioriterede områder for perioden 2015-2020 omfatter:

Indsæt billede

2) Opkvalificeringsforløb: nye muligheder for voksne

At læse, skrive, lave enkle regnestykker og bruge en computer – det er alt sammen ting, vi gør hver dag ved hjælp af vores grundlæggende færdigheder og for det meste uden at tænke over det.

For næsten 70 millioner mennesker i Europa er det en kamp at løse selv enkle opgaver, som andre tager for givet.

Uanset om de har arbejde, er ledige eller er økonomisk inaktive, kan initiativet opkvalificeringsforløb give dem en ny start. Opkvalificeringsforløb går ud på først at kortlægge og anerkende den viden og de kvalifikationer, de allerede har, og fastlægge, hvilke huller der er i deres grundlæggende læse- og regnekundskaber og deres digitale færdigheder. Dernæst drejer det sig om at tilbyde dem videreuddannelse og kurser, så de ender med at opnå nye kvalifikationer.

Opkvalificeringsforløbene følger tre enkle trin, som altid tilpasses den enkeltes situation.

Indsæt billede

Sådan understøtter vi vores prioriteter

1) Vi har nedsat en arbejdsgruppe om voksenuddannelse under ET 2020, som består af nationale eksperter og repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet. Medlemmerne udveksler og analyserer viden om god praksis inden for voksenlæring i Europa og udvikler en politisk vejledning om emnet.

2) Vi understøtter et netværk af nationale koordinatorer.
Kommissionen faciliterer et netværk af 36 nationale koordinatorer, som fremmer voksenuddannelse i deres hjemlande, yder vejledning og support og indsamler eksempler på god praksis, som andre kan bruge. Koordinatorerne modtager økonomisk støtte fra Kommissionen via Erasmus+. Her kan du se en oversigt over god praksis for perioden 2012-2016.

3) Vi samarbejder med fagfolk og praktikere.
Den elektroniske platform for voksenuddannelse i Europa (EPALE) er et flersproget onlinefællesskab, hvor medlemmerne kan udveksle, fremvise og anbefale gode metoder inden for voksenuddannelse. Enkeltpersoner, som organiserer og giver voksenundervisning, kan bruge platformen til at udveksle viden om de nyeste tendenser og lære af hinanden.

EPALE indeholder også et bibliotek med ressourcer, en kalender over kurser og arrangementer af interesse for ansatte inden for voksenundervisning samt et værktøj til at søge efter partnere, som er ved at blive udviklet af en række samarbejdsgrupper.

Kommissionen arbejder også sammen med en række europæiske sammenslutninger, netværk og fagforeninger om at fremme voksenuddannelse.

Hvad sker der nu?

  • Arbejdsgruppen om voksenuddannelse under ET 2020 er i gang med at udarbejde en politisk vejledning om voksenlæring på arbejdspladsen fra 2016 til 2018.
  • Opkvalificeringsforløbene bliver gennemført.
  • EU-landene skal leve op til deres egne benchmarks og indikatorer. Målet er, at 15 % af alle i alderen 25-64 år inden 2020 skal deltage i voksenuddannelse. I 2017 var den gennemsnitlige deltagelse på 10,9 %, og kun 8 EU-lande havde nået målet.
  • Kommissionen offentliggør indikatorer og data om den aktuelle situation i medlemslandene, rapporterer om gennemførelsen af politikkerne og foreslår nye tiltag.

Følg med i processen på de sociale medier under hastaggene #EUAdultLearning og #UPSkillEU.