×

Hvala vam što ste posjetili nove internetske stranice „Obrazovanje i osposobljavanje”. Većina stranica za sada je dostupna samo na engleskom jeziku, ali u tijeku je prijevod na ostala 23 službena jezika EU-a. Ažurirat ćemo stranice čim prijevodi budu dostupni.

Education and training monitor 2020 - Country reports

Reports

Individual country report presenting the most up-to-date quantitative and qualitative evidence to present and assess the main recent and ongoing policy measures in each EU Member State.