Educația și îngrijirea copiilor preșcolari
Educația și îngrijirea copiilor preșcolari se referă la orice activitate reglementată prin care se oferă educație și îngrijire copiilor de la naștere până la vârsta școlarizării obligatorii, care poate varia de la o țară a UE la alta.

Ce se înțelege prin educația și îngrijirea copiilor preșcolari (ECEC)?

Educația și îngrijirea copiilor preșcolari se referă la orice activitate reglementată prin care se oferă educație și îngrijire copiilor de la naștere până la vârsta școlarizării obligatorii, care poate varia de la o țară a UE la alta. Este vorba, printre altele, despre creșe și centre de îngrijire în mediu familial, structuri finanțate din fonduri publice și private, structuri preșcolare și pregătitoare. Educația și îngrijirea de calitate a copiilor preșcolari pot pune bazele succesului viitor în ceea ce privește șansa de a se forma, de a-și asigura un nivel de trai decent, de a-și găsi mai ușor un loc de muncă și de a se integra în societate. Acest lucru este deosebit de important mai ales pentru copiii provenind din medii dezavantajate. Educația și îngrijirea de înaltă calitate a copiilor preșcolari sunt, prin urmare, o investiție importantă în educație și formare. 

Ce măsuri ia UE?

Comisia a adoptat o propunere de recomandare a Consiliului privind sistemele de calitate în domeniul educației și îngrijirii copiilor preșcolari, care vizează sprijinirea statelor membre în eforturile lor de a îmbunătăți accesul la sistemele de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, precum și calitatea acestora.

Propunerea include un cadru de calitate, care identifică 5 componente-cheie ale unui sistem calitativ:

  • accesul la sistemele de educație și îngrijire a copiilor preșcolari
  • formarea și condițiile de muncă ale personalului responsabil cu educația și îngrijirea copiilor preșcolari
  • definirea programei de învățământ și a guvernanței adecvate
  • finanțarea
  • sistemele de monitorizare și evaluare.

Cadrul de calitate a sprijinit deja reformele din multe țări și a contribuit la îmbunătățirea ofertei în materie de educație și îngrijire a copiilor preșcolari.

Obiectivul de referință al UE, care prevede ca 95 % din copiii cu vârsta de peste 4 ani să frecventeze sistemele de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, a fost atins la nivel global, dar există încă diferențe mari între țări și regiuni. Comisia Europeană ajută statele membre să identifice provocările din acest domeniu și posibilități de a le soluționa.

De asemenea, Comisia facilitează cooperarea între statele membre în domeniul educației și îngrijirii copiilor preșcolari, oferind date și analize cu privire la evoluțiile actuale din Europa.

Care sunt etapele următoare?

A fost lansat un grup de lucru pentru o perioadă de doi ani, care reunește reprezentanții naționali ai ministerelor de resort și ai organizațiilor europene interesate de acest subiect pentru a promova discuțiile privind calitatea educației și îngrijirii copiilor preșcolari, cu un accent deosebit pe incluziune și pe dezvoltarea personalului.

Comisia va continua să finanțeze proiecte care contribuie la creșterea calității sistemelor de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, inclusiv prin formarea și dezvoltarea profesională a personalului din acest sector. Programul Erasmus+ este deosebit de util în acest sens.