Kura u edukazzjoni bikrija tat-tfal (ECEC).

L-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal tirreferi għal kwalunkwe arranġament regolat li jipprovdi edukazzjoni u kura għat-tfal mit-twelid sal-età obbligatorja tal-iskola primarja, li jista’ jvarja fl-UE kollha.

X’inhi l-Edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal (ECEC).

L-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal jirreferu għal kwalunkwe arranġament regolat li jipprovdi edukazzjoni u kura għat-tfal mit-twelid sal-età obbligatorja tal-iskola primarja, li tista’ tvarja fl-UE kollha. Dan jinkludi l-forniment ta’ ċentru u ta’ kura matul il-ġurnata tal-familja, forniment iffinanzjat b’mod privat u pubbliku, forniment ta’ qabel l-iskola u ta’ qabel il-primarja. L-edukazzjoni u l-kura fit-tfulija bikrija ta’ kwalità jistgħu jpoġġu l-pedimenti għal suċċess aktar 'il quddiem fil-ħajja f'termini ta' edukazzjoni, benesseri, impjegabbiltà, u integrazzjoni soċjali, b'mod speċjali għat-tfal li ġejjin minn ambjenti żvantaġġati. L-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal ta’ kwalità għolja huma għalhekk investiment effiċjenti u effettiv fl-edukazzjoni u t-taħriġ. 

X’qiegħda tagħmel l-UE?

Il-Kummissjoni adottat proposta għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar sistemi ta’ edukazzjoni u kura bikrija tat-tfal ta’ kwalità għolja, li għandha l-għan li tappoġġja lill-Istati Membri fl-isforzi tagħhom biex itejbu l-aċċess għal sistemi ta’ edukazzjoni u kura bikrija tat-tfal tagħhom u jtejbu l-kwalità tagħhom.

Din il-proposta tinkludi qafas ta’ kwalità, li identifika 5 komponenti ewlenin ta’ sistema kwalitattiva:

  • aċċess għall-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal,
  • taħriġ u kundizzjonijiet tax-xogħol tal-istaff inkarigat mill-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal,
  • definizzjoni ta’ kurrikuli u governanza xierqa,
  • finanzjament,
  • sistemi ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni.

Il-Qafas ta’ Kwalità diġà appoġġja riformi f’ħafna pajjiżi u għen biex titjieb l-offerta ta’ edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal.

Il-punt ta’ riferiment tal-UE ta’ 95% tat-tfal li għandhom ’il fuq minn 4 snin li jattendu l-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal intlaħaq globalment, iżda għad hemm differenzi kbar bejn il-pajjiżi, ir-reġjuni u ż-żoni. Il-Kummissjoni Ewropea tappoġġja lill-Istati Membri biex jidentifikaw l-isfidi f’dan il-qasam u l-modi kif jiġu indirizzati.

Il-Kummissjoni tiffaċilita wkoll il-kooperazzjoni fost l-Istati Membri fil-qasam tal-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal, billi tipprovdi data u analiżi dwar l-iżviluppi attwali fl-Ewropa.

X’inhuma l-passi li jmiss?

Tnieda Grupp ta’ Ħidma għal perjodu ta’ sentejn li jlaqqa’ flimkien rappreżentanti nazzjonali tal-ministeri rilevanti u organizzazzjonijiet Ewropej interessati fis-suġġett biex imexxu ’l quddiem id-diskussjonijiet dwar l-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal ta’ kwalità, b’enfasi speċjali fuq l-inklużjoni u l-iżvilupp tal-istaff.

Il-Kummissjoni se tkompli tiffinanzja proġetti li jikkontribwixxu għall-kwalità tal-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal, inkluż permezz tat-taħriġ u l-iżvilupp professjonali tal-istaff involut f’dan is-settur. Il-programm Erasmus+ hu strumentali għal dan il-għan.