Ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra

Ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra – ugdymo ir priežiūros priemonės, skirtos vaikams nuo gimimo iki privalomojo mokyklinio amžiaus, kuris ES gali skirtis.

Kas yra ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra?

Ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra – bet kokios ugdymo ir priežiūros priemonės, skirtos vaikams nuo gimimo iki privalomojo mokyklinio amžiaus, kuris ES gali skirtis. Jis apima dienos priežiūrą centre ir šeimoje, ugdymo paslaugų teikimą finansuojant privačiomis arba viešosiomis lėšomis ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimą. Kokybiškas ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra gali padėti pagrindus sėkmingam tolesniam gyvenimui – sudaryti sąlygas įgyti išsilavinimą, užsitikrinti gerovę, rasti darbą ir integruotis į visuomenę – ir yra ypač svarbus mažiau palankiomis sąlygomis augantiems vaikams. Tad ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra – veiksminga bei efektyvi investicija į švietimą ir mokymą. 

Kas daroma ES?

Komisija priėmė pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl kokybiškų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų, kurio tikslas – padėti valstybėms narėms joms siekiant didinti savo ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų prieinamumą ir gerinti jų kokybę.

Į šį pasiūlymą įtraukta kokybės sistema, kurioje nustatyti 5 pagrindiniai kokybiškos sistemos elementai:

  • ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros prieinamumas;
  • už ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą atsakingų darbuotojų mokymo ir darbo sąlygos;
  • tinkamų mokymo programų ir valdymo nustatymas;
  • finansavimas;
  • sistemų stebėsena ir vertinimas.

Kokybės sistema jau prisidėta vykdant reformas daugelyje šalių ir padėta pagerinti teikiamas ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugas.

Visame pasaulyje pavyko pasiekti ES lyginamąjį indeksą, pagal kurį 95 proc. vaikų nuo 4 metų lankytų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros įstaigas, tačiau tarp šalių, regionų ir vietovių vis dar yra didelių skirtumų. Europos Komisija padeda valstybėms narėms nustatyti uždavinius šioje srityje ir jų sprendimo būdus.

Be to, teikdama duomenis ir analizuodama naujausius pokyčius Europoje, Komisija sudaro palankesnes sąlygas valstybių narių bendradarbiavimui ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros srityje.

Tolesni veiksmai

Dvejiems metams įkurta teminė darbo grupė, kuri suburia atitinkamų ministerijų nacionalinius atstovus ir šia tema besidominčias Europos organizacijas, siekiant pažangos diskusijose dėl kokybiško ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros, ypač daug dėmesio skiriant įtraukčiai bei profesiniam tobulėjimui.

Komisija ir toliau finansuos projektus, kuriais prisidedama prie kokybiško ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros, įskaitant projektus, susijusius su šiame sektoriuje dirbančio personalo mokymu ir profesiniu tobulėjimu. Tam ypač bus naudinga programa „Erasmus+“.