Koragyermekkori nevelés és gondozás

Koragyermekkori (vagy kisgyermekkori) nevelés és gondozás alatt a gyermek születésétől a kötelező beiskolázásáig tartó időszakon belüli, szervezett keretek között zajló nevelési-gondozási munkát értjük. A tanköteles kor eltérhet az egyes tagállamokban.

Koragyermekkori nevelés és gondozás

Koragyermekkori (vagy kisgyermekkori) nevelés és gondozás alatt a gyermek születésétől a kötelező beiskolázásáig tartó időszakon belüli, szervezett keretek között zajló nevelési-gondozási munkát értjük. A tanköteles kor eltérhet az egyes tagállamokban, mint ahogyan az ilyen ellátás formája is változatos: lehet magán- vagy állami finanszírozású, nyújthatják bölcsődében, családi napköziben, óvodában vagy iskolai előkészítőben. Ha a koragyermekkori nevelés és gondozás magas színvonalú, megteremtheti az alapjait annak, hogy a gyerekek (különösen a hátrányos helyzetűek) életük későbbi szakaszaiban – az iskolázottságot, a jóllétet, a foglalkoztathatóságot és a társadalmi integrációt tekintve – sikeres tagjaivá váljanak a társadalomnak. A koragyermekkori nevelés és gondozás színvonala így kihat a későbbi oktatás és képzés hatékonyságára és eredményességére. 

Mit tesz az EU?

A Bizottság előterjesztett egy tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot a magas színvonalú koragyermekkori nevelést és gondozást biztosító rendszerek témájában. A javaslat támogatni kívánja mindazt a munkát, amelyet a tagállamok a koragyermekkori nevelési és gondozási rendszerek színvonalának és hozzáférhetőségének javítása érdekében végeznek.

A javaslatban foglalt minőségi keretrendszer 5 lényegi ismérvet állapít meg a kvalitatív rendszerek tekintetében:

  • hozzáférés a koragyermekkori neveléshez és gondozáshoz,
  • a koragyermekkori nevelésért és gondozásért felelős személyi állomány munkakörülményei és képzése,
  • megfelelő nevelési program és irányítási struktúra kialakítása,
  • finanszírozás,
  • a rendszerek monitoringja és értékelése.

A minőségi keretrendszer már sok országban a reformfolyamatok hasznára vált, és segített bővíteni a kora gyermekkorban nyújtott nevelési és gondozási szolgáltatások kínálatát.

Ami a szervezett kereteken belüli koragyermekkori nevelésben és gondozásban részesülő, 4 évnél idősebb gyerekek részarányára vonatkozó uniós referenciaértéket illeti, összességében teljesült a kitűzött 95%-os cél, de az egyes országok, régiók és területi egységek között jelentős különbségek mutatkoznak. Az Európai Bizottság a tagállamok segítségére kíván lenni a terület kihívásainak feltárásában és kezelésében.

A Bizottság a tagállamok közötti együttműködést adatgyűjtéssel és elemzésekkel segíti, hogy mindenki pontosan nyomon tudja követni, hogyan alakul Európában a koragyermekkori nevelés és gondozás területe.

Melyek a következő lépések?

Létrejött egy, az illetékes tagállami minisztériumok és az érdekelt európai szervezetek képviselőiből álló munkacsoport kétéves mandátummal. Célja, hogy előmozdítsa a koragyermekkori neveléssel és gondozással kapcsolatos eszmecserét, különös tekintettel e munka társadalmi befogadással és szakmai továbbképzéssel kapcsolatos vetületeire.

A Bizottság a jövőben is forrásokat fog biztosítani a koragyermekkori nevelés és gondozás színvonalát javító projektekhez, köztük az ágazatban dolgozók szakmai továbbképzését és fejlődését célzó kezdeményezésekhez. Ebben a tekintetben az Erasmus+ program hathatós segítséget jelent.