Kora gyermekkori nevelés és gondozás

Kora gyermekkori (vagy kisgyermekkori) nevelés és gondozás alatt a gyermek születésétől a kötelező beiskolázásáig tartó időszakon belüli, szervezett keretek között zajló nevelési-gondozási munkát értjük. A tanköteles kor eltérhet az egyes tagállamokban.

Kora gyermekkori nevelés és gondozás

Kora gyermekkori (vagy kisgyermekkori) nevelés és gondozás alatt a gyermek születésétől a kötelező beiskolázásáig tartó időszakon belüli, szervezett keretek között zajló nevelési-gondozási munkát értjük. A tanköteles kor eltérhet az egyes tagállamokban, mint ahogyan az ilyen ellátás formája is változatos: lehet magán- vagy állami finanszírozású, nyújthatják bölcsődében, családi napköziben, óvodában vagy iskolai előkészítőben. Ha a kora gyermekkori nevelés és gondozás magas színvonalú, megteremtheti az alapjait annak, hogy a gyerekek (különösen a hátrányos helyzetűek) életük későbbi szakaszaiban – az iskolázottságot, a jóllétet, a foglalkoztathatóságot és a társadalmi integrációt tekintve – sikeres tagjaivá váljanak a társadalomnak. A kora gyermekkori nevelés és gondozás színvonala így kihat a későbbi oktatás és képzés hatékonyságára és eredményességére.

Mit tesz az EU?

A Bizottság előterjesztett egy tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot javaslatot a magas színvonalú kora gyermekkori nevelést és gondozást biztosító rendszerek, témájában. A javaslat támogatni kívánja mindazt a munkát, amelyet a tagállamok a kora gyermekkori nevelési és gondozási rendszerek színvonalának és hozzáférhetőségének javítása érdekében végeznek.

A javaslatban foglalt minőségi keretrendszer 5 lényegi ismérvet állapít meg a kvalitatív rendszerek tekintetében:

  • hozzáférés a kora gyermekkori neveléshez és gondozáshoz,
  • a kora gyermekkori nevelésért és gondozásért felelős személyi állomány munkakörülményei és képzése,
  • megfelelő nevelési program és irányítási struktúra kialakítása,
  • finanszírozás,
  • a rendszerek monitoringja és értékelése.

A minőségi keretrendszer már sok országban a reformfolyamatok hasznára vált, és segített bővíteni a kora gyermekkorban nyújtott nevelési és gondozási szolgáltatások kínálatát.

Ami a szervezett kereteken belüli kora gyermekkori nevelésben és gondozásban részesülő, 4 évnél idősebb gyerekek részarányára vonatkozó uniós referenciaértéket illeti, összességében teljesült a kitűzött 95%-os cél, de az egyes országok, régiók és területi egységek között jelentős különbségek mutatkoznak. Az Európai Bizottság a tagállamok segítségére kíván lenni a terület kihívásainak feltárásában és kezelésében.

A Bizottság a tagállamok közötti együttműködést adatgyűjtéssel és elemzésekkel segíti, hogy mindenki pontosan nyomon tudja követni, hogyan alakul Európában a kora gyermekkori nevelés és gondozás területe.

Melyek a következő lépések?

  • 2018 őszén tematikus munkacsoport állt fel egy kétéves időszakra, amely tagállami szakértők és érdekelt európai szervezetek bevonásával elő kívánja mozdítani a kora gyermekkori neveléssel és gondozással kapcsolatos eszmecserét, különös tekintettel az ilyen munka társadalmi befogadással és szakmai továbbképzéssel kapcsolatos vetületeire.
  • A Bizottság a jövőben is forrásokat fog biztosítani a kora gyermekkori nevelés és gondozás színvonalát javító projektekhez, legyen szó akár szakmai továbbképzésről vagy fejlesztésről. Ebben a tekintetben az Erasmus+ program különösen hathatós segítség lehet.