Varhaiskasvatus ja päivähoito

Varhaiskasvatuksella ja päivähoidolla tarkoitetaan säänneltyä järjestelyä, jossa tarjotaan lapsille kasvatusta ja hoitoa syntymästä oppivelvollisuusikään asti. Oppivelvollisuusiän alku voi vaihdella EU-maiden välillä.

Varhaiskasvatus ja päivähoito

Varhaiskasvatuksella ja päivähoidolla tarkoitetaan säänneltyä järjestelyä, jossa tarjotaan lapsille kasvatusta ja hoitoa syntymästä oppivelvollisuusikään asti. Oppivelvollisuusiän alku voi vaihdella EU-maiden välillä. Varhaiskasvatusta ja päivähoitoa voidaan antaa päiväkodin kaltaisessa keskuksessa tai perhepäivähoitona, joko yksityisesti tai julkisesti järjestettynä sekä esiopetuksena. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella voidaan luoda hyvä alku elämälle. Varsinkin vähempiosaisille lapsille varhaiskasvatus on keskeinen tekijä myöhemmän koulutuksen, hyvinvoinnin, työllistyvyyden ja sosiaalisen integraation kannalta. Laadukas varhaiskasvatus ja päivähoito ovat näin ollen tehokkaita ja tuloksellisia koulutusinvestointeja. 

EU:n toimet

Euroopan komissio on hyväksynyt ehdotuksen neuvoston suosituksiksi laadukkaista varhaiskasvatusjärjestelmistä. Suosituksilla halutaan tukea EU-maita korkealaatuisen varhaiskasvatus- ja päivähoitojärjestelmien kehittämisessä.

Ehdotuksessa esitellään laatupuitteet, joihin kuuluu viisi osatekijää:

  • varhaiskasvatuksen ja päivähoidon saatavuus
  • varhaiskasvatuksesta ja päivähoidosta vastaavan henkilöstön koulutus ja työolot
  • opetussuunnitelman ja hallintojärjestelyn määrittely
  • rahoitus
  • seuranta- ja arviointijärjestelmät.

Laatupuitteet ovat olleet uudistusten tukena monissa maissa, ja niiden avulla on edistetty varhaiskasvatuksen ja päivähoidon tarjonnan kehittämistä.

EU:n tavoitearvo – 95 prosenttia yli 4-vuotiaista lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen – on yleisellä tasolla saavutettu, mutta erot maiden ja alueiden välillä ovat suuret. Euroopan komissio auttaa EU-maita tunnistamaan alan ongelmia ja löytämään niihin ratkaisuja.

Komissio edistää myös EU-maiden yhteistyötä ja tarjoaa dataa ja analyyseja varhaiskasvatusalan suuntauksista Euroopassa.

Tulevat toimet

Hiljattain on perustettu työryhmä, jonka tavoitteena kaksivuotisella kaudellaan on edistää keskustelua laadukkaasta varhaiskasvatuksesta etenkin osallisuuden ja henkilöstön kehittämisen näkökulmista. Työryhmässä on mukana kansallisten ministeriöiden ja eurooppalaisten alan organisaatioiden edustajia.

Komissio jatkaa laadukasta varhaiskasvatusta ja päivähoitoa sekä alan työntekijöiden koulutusta edistävien hankkeiden rahoitusta. Näitä toimia toteutetaan myös Erasmus+-ohjelman puitteissa.