Førskoleundervisning og pasningsordninger

Førskoleundervisning og børnepasning er enhver reguleret ordning for undervisning og pasning af børn fra fødslen til den skolepligtige alder, og de er forskellige fra land til land i EU.

Hvad er førskoleundervisning og børnepasning?

Førskoleundervisning og børnepasning er enhver reguleret ordning for undervisning og pasning af børn fra fødslen til den skolepligtige alder, og de er forskellige fra land til land i EU. Det drejer sig om pasning (og undervisning) i centre og dagpleje og privat og offentligt finansierede dagtilbud, børnehaver og børnehaveklasser. En god førskoleundervisning og børnepasning kan lægge grunden for succes senere i livet med hensyn til uddannelse, trivsel, beskæftigelse og social integration, især for dårligt stillede børn. Førskoleundervisning og børnepasning af høj kvalitet er derfor en effektiv investering i børns uddannelse. 

Hvad gør EU?

Kommissionen har vedtaget et forslag til Rådets henstilling om førskoleundervisning og børnepasningsordninger af høj kvalitet, som har til formål at understøtte medlemslandene i at forbedre adgangen til og kvaliteten af deres førskoleundervisning og børnepasning.

Dette forslag indeholder en kvalitetsramme, der fastlægger 5 centrale elementer i et kvalitativt system:

  • adgangen til førskoleundervisning og børnepasning
  • uddannelse og arbejdsvilkår for medarbejdere med ansvar for førskoleundervisning og børnepasning
  • fastlæggelse af hensigtsmæssige læseplaner og god forvaltning
  • finansiering
  • overvågnings- og evalueringssystemer.

Kvalitetsrammen har allerede understøttet reformer i mange lande og bidraget til at forbedre førskoleundervisningen og børnepasningen.

EU's benchmark, der går ud på, at 95 % af alle børn over 4 år skal deltage i førskoleundervisning og børnepasning, er samlet set blevet opfyldt, men der er stadig store forskelle mellem de enkelte lande, regioner og områder. Europa-Kommissionen understøtter medlemslandene i at finde frem til, hvor der er problemer på dette område, og hvordan de kan løses.

Kommissionen fremmer også samarbejdet mellem medlemslandene om førskoleundervisning og børnepasning og leverer data om og analyser af den aktuelle udvikling i Europa.

Hvad sker der nu?

Der er oprettet en 2-årig arbejdsgruppe med deltagelse af nationale repræsentanter for de relevante ministerier og europæiske organisationer, der er interesserede i emnet. Gruppen skal sætte gang i debatten om førskoleundervisning og børnepasning af høj kvalitet med særligt fokus på inklusion og medarbejderudvikling.

Kommissionen vil fortsætte med at finansiere projekter, der bidrager til at højne kvaliteten af førskoleundervisningen og børnepasningen, bl.a. via uddannelse og faglig udvikling af medarbejderne. Erasmus+-programmet spiller en særlig vigtig rolle i disse projekter.