Politike na področju izbraževanja in usposabljanja

Vsaka država je sama pristojna za urejanje in vsebino svojega sistema izobraževanja in usposabljanja. Politika EU na teh področjih je zasnovana tako, da podpira ukrepe na nacionalni ravni in pomaga reševati skupne izzive.

Kako EU podpira izobraževanje in usposabljanje?

EU želi s svojo politiko na področju izobraževanja in usposabljanja podpirati ukrepe na ravni držav članic, ki so odgovorne za to področje, in pomagati pri reševanju skupnih izzivov, denimo staranje prebivalstva, pomanjkanje znanj in spretnosti, tehnološki razvoj in konkurenca na svetovni ravni.

Izobraževanje in usposabljanje 2020 (ET 2020) je okvir EU za sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja. Poleg tega se EU osredotoča tudi na oblikovanje politik in pobud na naslednjih področjih: