O politikách v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

Krajiny EÚ sú zodpovedné za svoje systémy vzdelávania a odbornej prípravy. Politika EÚ v týchto oblastiach je určená na podporu opatrení na vnútroštátnej úrovni a na pomoc pri riešení spoločných výziev.

Ako podporuje EÚ vzdelávanie a odbornú prípravu?

Politika EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy je určená na podporu opatrení na úrovni členských štátov, ktoré zostávajú zodpovedné za tieto oblasti pôsobnosti, a na pomoc pri riešení spoločných výziev, ako sú starnutie obyvateľstva, chýbajúce zručnosti, technologický rozvoj a hospodárska súťaž na celosvetovej úrovni.

Vzdelávanie a odborná príprava 2020 (ET 2020) je rámcom EÚ pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Okrem ET 2020 sa EÚ zameriava aj na vytváranie politík a iniciatív v týchto oblastiach: