Despre politicile în domeniul educației și formării

Fiecare țară din UE răspunde de sistemele sale de educație și formare. Politica UE în aceste domenii este menită să sprijine acțiuni la nivel național și să contribuie la abordarea provocărilor comune.

Cum sprijină UE educația și formarea?

Politica UE în domeniul educației și formării este concepută să sprijine acțiuni la nivelul statelor membre – care rămân responsabile pentru aceste domenii de competență – și să contribuie la abordarea provocărilor comune, cum ar fi îmbătrânirea populației, deficitul de competențe, evoluțiile tehnologice și concurența la nivel global.

Programul Educație și formare 2020 (ET 2020) reprezintă cadrul UE de cooperare în domeniul educației și formării. În plus, UE își concentrează eforturile și asupra elaborării de politici și inițiative în următoarele sectoare: