Polityka w dziedzinie kształcenia i szkolenia

Każdy kraj UE sam odpowiada za krajowy system kształcenia i szkolenia. Polityka UE w tych dziedzinach ma wspierać działania na szczeblu krajowym i pomagać w stawianiu czoła wspólnym wyzwaniom.

W jaki sposób UE wspiera kształcenie i szkolenie?

Polityka UE w dziedzinie kształcenia i szkolenia ma wspierać działania na poziomie państw członkowskich – które to mają kompetencje w tym obszarze – a także pomagać w stawianiu czoła wspólnym wyzwaniom, takim jak starzejące się społeczeństwa, deficyt umiejętności, rozwój technologiczny i konkurencja na poziomie globalnym.

Program Kształcenie i szkolenie 2020 (ET 2020) stanowi unijne ramy współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia. UE realizuje również politykę i inicjatywy w następujących obszarach: