×

Welkom op de nieuwe website over onderwijs en opleiding. De meeste pagina's van deze website bestaan momenteel alleen in het Engels. Zodra we klaar zijn met de vertaling van een pagina in de overige officiële EU-talen, zetten we die online.

About education policies

Each EU country is responsible for its own education and training systems. EU policy is designed to support national action and help address common challenges, such as ageing societies, skills deficits in the workforce, technological developments and global competition.

European Policy Cooperation

Each EU country is responsible for its own education and training systems. EU policy is designed to support national action and help address common challenges, such as ageing societies, skills deficits in the workforce, technological developments and global competition. Education and training 2020 (ET 2020) is the framework for cooperation in education and training.

Thematic policy

Other than overarching frameworks like ET 2020, the EU also focuses its efforts in creating policy in different fields and on different topics, such as: