Over het onderwijs- en opleidingsbeleid

Elk EU-land is verantwoordelijk voor zijn eigen onderwijs- en opleidingsstelsel. De EU ondersteunt de nationale maatregelen op dit gebied en pakt gemeenschappelijke problemen aan.

Hoe ondersteunt de EU onderwijs en opleiding?

Het onderwijs- en opleidingsbeleid van de EU dient vooral om de lidstaten te ondersteunen, want zij zijn bevoegd voor dit gebied. Daarnaast neemt de EU maatregelen in het licht van gemeenschappelijke problemen zoals de vergrijzing, opleidingstekorten, technologische ontwikkelingen en de wereldwijde concurrentie.

Onderwijs en opleiding 2020 (ET 2020) is het EU-kader voor samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding. Naast ET 2020 ontwikkelt de EU ook nieuw beleid en initiatieven op de volgende gebieden: