Par izglītības un apmācības politiku

Katra ES valsts pati ir atbildīga par savu izglītības un apmācības sistēmu. Šajā jomā īstenotās ES politikas mērķis ir atbalstīt valsts līmenī notiekošo rīcību un palīdzēt risināt visām valstīm kopējas problēmas.

Kā ES atbalsta izglītību un apmācību

Izglītības un apmācības jomā īstenotās ES politikas mērķis ir atbalstīt dalībvalsts līmenī veikto rīcību (jo galvenā atbildība par šo jomu ir tieši dalībvalstīm) un palīdzēt risināt visām valstīm kopējas problēmas. Tās ir, piemēram, sabiedrības novecošanās, prasmju trūkums, nepieciešamība tikt līdzi straujai tehnoloģijas attīstībai un globālā konkurence.

“Izglītība un apmācība 2020”(ET 2020) ir ES stratēģiskā sistēma sadarbībai šajā jomā. Papildus minētajai stratēģiskajai sistēmai ES arī veido politiku un iniciatīvas zemāk norādītajās jomās.