Apie švietimo ir mokymo politiką

Kiekviena ES šalis atsakinga už savo švietimo ir mokymo sistemą. ES politika šiose srityse siekiama remti nacionalinio lygmens veiksmus ir padėti spręsti bendras problemas.

Kaip ES remia švietimą ir mokymą?

ES švietimo ir mokymo politika siekiama remti valstybių narių, kurios lieka atsakingos už šias kompetencijos sritis, veiksmus ir padėti spręsti bendras problemas, tokias kaip visuomenės senėjimo, gebėjimų trūkumo, technologijų plėtros ir konkurencijos pasauliniu lygmeniu.

Švietimas ir mokymas 2020“(„ET 2020“) – tai ES bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje programa. Be programos „ET 2020“, ES taip pat deda daug pastangų formuodama politiką ir iniciatyvas šiose srityse: