Politika obrazovanja i osposobljavanja

Svaka država članica EU-a odgovorna je za svoj sustav obrazovanja i osposobljavanja. EU svojom politikom u tim područjima nastoji podupirati djelovanje na nacionalnoj razini i pomoći u suočavanju sa zajedničkim izazovima.

Kako EU podupire obrazovanje i osposobljavanje?

Politikom EU-a u području obrazovanja i osposobljavanja nastoji se podupirati djelovanje na razini država članica, koje su i dalje odgovorne za ta područja nadležnosti, te pomoći u suočavanju sa zajedničkim izazovima kao što su starenje društva, nedostatak vještina radne snage, tehnološki razvoj i globalna konkurencija.

Obrazovanje i osposobljavanje 2020. (ET 2020.) je okvir EU-a za suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja. Osim toga, EU se u svojem djelovanju usmjerava na stvaranje politika i inicijativa u sljedećim područjima: