Eolas faoi bheartais oideachais agus oiliúna

Tá gach Ballstát ar leith freagrach as a chórais oideachais agus oiliúna féin. Tá beartas an Aontais sna réimsí sin ceaptha chun tacú le gníomhaíocht ar an leibhéal náisiúnta agus chun cuidiú aghaidh a thabhairt ar dhúshláin choiteanna.

Conas a thacaíonn an tAontas Eorpach le hoideachas agus le hoiliúint?

Tá beartas an Aontais i réimse an oideachais agus i réimse na hoiliúna ceaptha chun tacú leis an méid a dhéanann na Ballstáit féin, atá freagrach as na réimsí inniúlachta sin, agus chun cuidiú aghaidh a thabhairt ar dhúshláin choiteanna, an tsochaí a bheith ag dul in aois, cuir i gcás, nó easnaimh scileanna, forbairtí i réimse na teicneolaíochta nó iomaíocht ar an leibhéal domhanda.

Is é Oideachas agus Oiliúint 2020 (ET 2020) creat an Aontais le haghaidh comhar i réimse an oideachais agus i réimse na hoiliúna. Chomh maith le ET 2020, díríonn an tAontas Eorpach ar bheartais agus tionscnaimh a cheapadh sna réimsí seo a leanas: