Koulutuspolitiikka

Kukin EU-maa vastaa itse omasta koulutusjärjestelmästään. EU:n koulutuspolitiikan tavoitteena on tukea jäsenmaiden kansallisia tason toimia, joilla pyritään vastaamaan yhteisiin haasteisiin.

EU:n tuki koulutusalalle

Kukin EU-maa vastaa omasta koulutusjärjestelmästään ja koulutuksen käytännön toteutuksesta. EU kuitenkin tukee jäsenmaitaan, jotta ne voivat koulutusalallakin paremmin vastata yhteisiin haasteisiin, kuten väestön ikääntymiseen, osaamisvajeeseen, teknologiseen kehitykseen ja globaaliin kilpailuun.

Koulutus 2020 (ET 2020) -strategia muodostaa puitteet EU:n koulutusyhteistyölle. EU painottaa koulutusyhteistyössä seuraavia aloja: