Haridus- ja koolituspoliitika tutvustus

Iga ELi liikmesriik vastutab oma haridus- ja koolitussüsteemide eest. ELi poliitika eesmärk nendes valdkondades on toetada riikide meetmeid ja aidata lahendada ühiseid probleeme.

Kuidas EL toetab haridust ja koolitust?

ELi liikmesriigid vastutavad ise oma haridus- ja koolitussüsteemide korraldamise eest ning ELi haridus- ja koolitusvaldkonna poliitikastrateegiate eesmärk on toetada liikmesriikide meetmeid ning lahendada ühiseid probleeme, nagu vananevad ühiskonnad, oskuste puudumine, tehnoloogia areng ja konkurents ülemaailmsel tasandil.

Haridus ja koolitus 2020 (HK 2020) on haridus- ja koolitusvaldkonna ELi koostööraamistik. Peale selle töötab EL välja poliitikastrateegiaid ja algatusi ka järgmistes valdkondades: