×

Děkujeme, že jste zavítali na internetové stránky věnované vzdělávání a odborné přípravě.  Většina stránek je v současné době k dispozici pouze v angličtině.  Stránky se však již překládají do ostatních 23 úředních jazyků EU a budou aktualizovány, jakmile budou příslušné překlady k dispozici.

About education policies

Each EU country is responsible for its own education and training systems. EU policy is designed to support national action and help address common challenges, such as ageing societies, skills deficits in the workforce, technological developments and global competition.

European Policy Cooperation

Each EU country is responsible for its own education and training systems. EU policy is designed to support national action and help address common challenges, such as ageing societies, skills deficits in the workforce, technological developments and global competition. Education and training 2020 (ET 2020) is the framework for cooperation in education and training.

Thematic policy

Other than overarching frameworks like ET 2020, the EU also focuses its efforts in creating policy in different fields and on different topics, such as: