Informace o politikách vzdělávání a odborné přípravy

Za systém vzdělávání a odborné přípravy nese odpovědnost každá země EU sama. Politika EU v těchto oblastech je koncipována tak, aby podporovala činnost na vnitrostátní úrovni a pomáhala řešit společné výzvy.

Jak EU podporuje vzdělávání a odbornou přípravu?

Cílem politiky EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy je podporovat opatření na úrovni členských států (které jsou i nadále odpovědné za tyto oblasti kompetencí) a pomáhat při řešení společných problémů, jako je stárnutí obyvatelstva, nedostatek některých dovedností, technologický rozvoj a hospodářská soutěž na celosvětové úrovni.

Rámcem EU pro spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy je Vzdělávání a odborná příprava 2020 (ET 2020). Kromě rámce ET 2020 se Unie rovněž zaměřuje na vytváření politik a iniciativ v těchto oblastech: