×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

Find out how your institution is adapting to digital improvements
SELFIE
SELFIE helps students, teachers, trainees and education professionals understand their facility's strengths and weaknesses in promoting digital-age learning.
Reliable, up-to-date and in depth education information
The Education and Training Monitor
The Monitor is the annual flagship publication of the European Commission, comparing challenges and successes across EU education systems.
Thanks for your feedback, and welcome to the new
Education and Training Website
We've listened to your ideas and have built a site with better functionality, an easier interface and more information on education and training.
Rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu je jedným z hlavných cieľov EÚ
Na tejto stránke sú uvedené vzdelávacie zdroje, ktoré EÚ ponúka, vrátane odkazov na politické opatrenia.
Európsky vzdelávací priestor
Ambíciou Komisie je umožniť všetkým občanom EÚ, aby získali najlepšie vzdelanie a odbornú prípravu.
Politiky vzdelávania
Výskum, analýzy a odporúčania EÚ v oblasti politiky vzdelávania jednotlivých členských štátov
Zdroje a nástroje
Komisia vyvinula celý rad nástrojov na podporu členských štátov a ich občanov.
Colorful question marks

Aktuality (k dispozícii len v angličtine)

Research in Europe - PhD/ PostDoc
správy
PhD and research in Europe
Published on
21.01.2019
Poland
správy
Country in the Spotlight: Poland
Published on
06.12.2018
Podujatia
Information Session: European Universities
Published on
05.12.2018
správy
Express your interest now - studies on the future of education and training
Published on
04.12.2018
správy
Launch of the pilot Eurograduate Survey
Published on
28.11.2018
správy
Forum on the Future of Learning - save the date!
Published on
27.11.2018
Podujatia
Forum on the Future of Learning
Published on
26.11.2018
Tuition and Scholarships
správy
Tuition and scholarships in Europe
Published on
22.11.2018
Prague
správy
Country in the Spotlight: Czech Republic
Published on
21.11.2018
Dorm room
správy
Tips for finding a house
Published on
12.11.2018
správy
European Universities Initiative - Information session
Published on
12.11.2018
správy
Call for Applications - Altiero Spinelli Prize for Outreach 2018
Published on
29.10.2018