×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

Zistite, ako sa vaša inštitúcia prispôsobuje digitálnym inováciám
SELFIE
SELFIE pomáha študentom, učiteľom, stážistom a odborníkom v oblasti vzdelávania pochopiť silné a slabé stránky ich inštitúcie, pokiaľ ide o podporu vzdelávania v digitálnom veku.
Spoľahlivé, aktuálne a podrobné informácie o vzdelávaní
Monitor vzdelávania a odbornej prípravy
Monitor je každoročná významná publikácia Európskej komisie, v ktorej sa porovnávajú problémy a úspechy vzdelávacích systémoch jednotlivých krajín EÚ.
Ďakujeme Vám za spätnú väzbu a vítame Vás na novom
webovom sídle pre vzdelávanie a odbornú prípravu
Vypočuli sme si vaše názory a vytvorili sme sídlo s lepšími funkciami, jednoduchším rozhraním a bohatšími informáciami o vzdelávaní a odbornej príprave.
Rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu je jedným z hlavných cieľov EÚ
Na tejto stránke sú uvedené vzdelávacie zdroje, ktoré EÚ ponúka, vrátane odkazov na politické opatrenia.
Európsky vzdelávací priestor
Ambíciou Komisie je umožniť všetkým občanom EÚ, aby získali najlepšie vzdelanie a odbornú prípravu.
Politiky vzdelávania
Výskum, analýzy a odporúčania EÚ v oblasti politiky vzdelávania jednotlivých členských štátov
Zdroje a nástroje
Komisia vyvinula celý rad nástrojov na podporu členských štátov a ich občanov.
Colorful question marks

Latest updates

Eastern Partnership (EaP) 10 years logo
Podujatia
Promoting Common Values through Education and Culture - Eastern Partnership conference
Published on
24.06.2019
Eastern Partnership (EaP) 10 years logo
správy
Eastern Partnership conference: Promoting Common Values through Education and Culture
Published on
17.06.2019
Person reading printed budget graphs
správy
Country-specific recommendations for 2019 have been addopted
Published on
07.06.2019
správy
2019 U-Multirank ranking: European universities performing well
Published on
05.06.2019
8th Ministerial Meeting of the Western Balkans Platform on Education and Training 2019 family photo
Podujatia
8th Ministerial Meeting of the Western Balkans Platform on Education and Training
Published on
29.05.2019
správy
The 8th Meeting of the Western Balkans Platform starts in Belgrade
Published on
29.05.2019
teacher, pupils, project, collaboration
správy
New EU Prize for high quality teaching about the European Union
Published on
20.05.2019
technology, DigiEduHack, digital
Podujatia
DigiEduHack: let’s act together for the future of education in the digital age!
Published on
16.05.2019
Currencies
správy
Studying business and economics in Europe
Published on
01.05.2019
správy
Winners of the 2018 "Altiero Spinelli Prize for Outreach" celebrated in Brussels
Published on
29.04.2019
Flamingos on Cyprus
správy
Country in the Spotlight: Cyprus
Published on
24.04.2019
Second Education Summit visual
Podujatia
Second European Education Summit
Published on
16.04.2019