×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

Zistite, ako sa vaša inštitúcia prispôsobuje digitálnym inováciám
SELFIE
SELFIE pomáha študentom, učiteľom, stážistom a odborníkom v oblasti vzdelávania pochopiť silné a slabé stránky ich inštitúcie, pokiaľ ide o podporu vzdelávania v digitálnom veku.
Spoľahlivé, aktuálne a podrobné informácie o vzdelávaní
Monitor vzdelávania a odbornej prípravy
Monitor je každoročná významná publikácia Európskej komisie, v ktorej sa porovnávajú problémy a úspechy vzdelávacích systémoch jednotlivých krajín EÚ.
Ďakujeme Vám za spätnú väzbu a vítame Vás na novom
webovom sídle pre vzdelávanie a odbornú prípravu
Vypočuli sme si vaše názory a vytvorili sme sídlo s lepšími funkciami, jednoduchším rozhraním a bohatšími informáciami o vzdelávaní a odbornej príprave.
Rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu je jedným z hlavných cieľov EÚ
Na tejto stránke sú uvedené vzdelávacie zdroje, ktoré EÚ ponúka, vrátane odkazov na politické opatrenia.
Európsky vzdelávací priestor
Ambíciou Komisie je umožniť všetkým občanom EÚ, aby získali najlepšie vzdelanie a odbornú prípravu.
Politiky vzdelávania
Výskum, analýzy a odporúčania EÚ v oblasti politiky vzdelávania jednotlivých členských štátov
Zdroje a nástroje
Komisia vyvinula celý rad nástrojov na podporu členských štátov a ich občanov.
Colorful question marks

Aktuality (k dispozícii len v angličtine)

Highlight
Podujatia
Webinar: Erasmus Goes Digital!
Published on
26.02.2019
Podujatia
Second European Education Summit
Published on
16.04.2019
Netherlands
správy
Country in the Spotlight: the Netherlands
Published on
12.04.2019
Biking in Germany
správy
Five things you always wanted to know about universities of applied sciences
Published on
01.04.2019
France
správy
Dealing with a culture clash (and homesickness)
Published on
07.03.2019
Denmark
správy
Country in the spotlight: Denmark
Published on
07.03.2019
Research in Europe - PhD/ PostDoc
správy
PhD and research in Europe
Published on
21.01.2019
Poland
správy
Country in the Spotlight: Poland
Published on
06.12.2018
Podujatia
Information Session: European Universities
Published on
05.12.2018
správy
Express your interest now - studies on the future of education and training
Published on
04.12.2018
správy
Launch of the pilot Eurograduate Survey
Published on
28.11.2018
správy
Forum on the Future of Learning - save the date!
Published on
27.11.2018