Coronavirus: riżorsi ta’ tagħlim online
Skopri firxa wiesgħa ta’ materjali ta’ tagħlim online biex tgħin tiżgura l-kontinwità fl-għoti tal-edukazzjoni u t-taħriġ matul it-tifqigħa tal-COVID-19.
IŻ-ŻONA EWROPEA TAL-EDUKAZZJONI
Tneħħija tal-ostakli għat-tagħlim u titjib tal-aċċess għal edukazzjoni ta’ kwalità sal-2025.
Sib kif l-istituzzjoni tiegħek qed tadatta għat-titjib...
SELFIE
SELFIE tgħin lill-istudenti, lill-għalliema, lit-trainees u lill-professjonisti fil-qasam tal-edukazzjoni jifhmu l-karatteristiċi b’saħħithom u dgħajfin tal-faċilità tagħhom fil-...
L-aċċess ugwali għal edukazzjoni ta’ kwalità huwa wieħed mill-għanijiet ċentrali tal-UE
Hawn taħt tista’ ssib bosta mir-riżorsi edukattivi li toffri l-UE, inklużi links għal informazzjoni dwar il-politika.
Iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni
L-ambizzjoni tal-Kummissjoni hija li tippermetti liċ-ċittadini kollha tal-UE biex jirċievu l-aqwa edukazzjoni u taħriġ.
Il-politiki tal-edukazzjoni
Eżamina r-riċerka, l-analiżi u r-rakkomandazzjonijiet tal-UE għall-politika tal-edukazzjoni tal-Istati Membri
Ir-riżorsi u l-għodod
Il-Kummissjoni żviluppat firxa ta’ għodod imfasslin biex jappoġġjaw lill-Istati Membri u ċ-ċittadini tagħhom.
Colorful question marks

Latest updates

EIT Crisis Response Initiative
Aħbarijiet
European Institute of Innovation and Technology (EIT) launches €60 million coronavirus Crisis Response Initiative
Published on
14.05.2020
Aħbarijiet
Tgħallem dwar l-Unjoni Ewropea – 22 skola ngħataw il-Premju Jan Amos Comenius
Published on
08.05.2020
coronavirus
Aħbarijiet
European Institute of Innovation and Technology (EIT) allocates €6 million to combat COVID-19
Published on
27.04.2020
e-learning
Aħbarijiet
Coronavirus: riżorsi ta’ tagħlim online
Published on
25.03.2020
Commissioner Mariya Gabriel at the Digital Education Hackathon awards
Aħbarijiet
First Digital Education Hackathon winners announced
Published on
03.02.2020
five students studying at a table viewed from above
Aħbarijiet
Combining work and study
Published on
16.01.2020
Aħbarijiet
VET mobility scheme selects three projects for funding
Published on
13.01.2020
PISA 2018 and the EU
Aħbarijiet
PISA 2018 and the EU
Published on
03.12.2019
EAP 10 years
Aħbarijiet
First Eastern Partnership Education Ministerial meeting
Published on
22.11.2019
The Art Bridge and Public Constitutional Court building in the city center of Skopje.
Aħbarijiet
Country in the Spotlight: The Republic of North Macedonia
Published on
08.11.2019
The Seljalandsfoss waterfall
Aħbarijiet
Country in the Spotlight: Iceland
Published on
08.11.2019
Aħbarijiet
European Commission launches new prize for schools
Published on
06.11.2019