×

Go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin nua Oideachais agus Oiliúna.  Is i mBéarla amháin atá formhór na leathanach faoi láthair.  Mar sin féin, tá an suíomh á aistriú go gach ceann de na 23 theanga oifigiúla eile de chuid an Aontais.  Déanfar na leathanaigh a nuashonrú a luaithe a chuirfear na haistriúcháin ar fáil.

Eolas faoin dóigh a bhfuil d’institiúid oideachais á cur féin in oiriúint don saol digiteach
SELFIE
Cabhraíonn SELFIE le mic léinn, múinteoirí, oiliúnaithe agus gairmithe oideachais tuiscint a fháil ar láidreachtaí agus laigí a n-institiúidí oideachais ó thaobh chur chun cinn na foghlama sa ré dhigiteach.
Faisnéis iontaofa, chuimsitheach agus cothrom le dáta faoin oideachas
An Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint
Is foilseachán suaitheanta bliantúil de chuid an Choimisiúin Eorpaigh é an Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint ina ndéantar comparáid idir na córais oideachais atá san Aontas, ó thaobh na ndúshlán atá rompu agus an dul chun cinn atá déanta acu.
Go raibh maith agaibh as an aiseolas a thug sibh agus fáilte romhaibh chuig an leagan nua den
suíomh gréasáin Oideachais agus Oiliúna
Tá aird tugtha againn ar bhur moltaí agus tá suíomh forbartha againn ina bhfuil feidhmeanna breise, leagan amach níos so-úsáide agus níos mó eolais faoin oideachas agus faoin oiliúint.
Tá rochtain chomhionann ar an oideachas ardcháilíochta ar cheann de phríomhchuspóirí an Aontais Eorpaigh.
Thíos faoi seo tá fáil ar na hacmhainní oideachais a chuireann an tAontas ar fáil, naisc chuig faisnéis bheartais san áireamh.
Limistéar Eorpach Oideachais
Ceann d’uaillmhianta an Choimisiúin is ea é a chur i gcumas don uile shaoránach den Aontas togha an oideachais agus na hoiliúna a fháil.
Bheartais oideachais
Eolas faoi thaighde, anailísiú agus moltaí an Aontais i leith bheartais oideachais na mBallstát
Acmhainní agus uirlisí
Tá cineálacha éagsúla uirlisí ceaptha ag an gCoimisiún chun tacú leis na Ballstáit agus lena saoránaigh.
Colorful question marks

Latest updates

teacher, pupils, project, collaboration
Nuacht
New EU Prize for high quality teaching about the European Union
Published on
20.05.2019
technology, DigiEduHack, digital
Imeachtaí
DigiEduHack: let’s act together for the future of education in the digital age!
Published on
16.05.2019
Currencies
Nuacht
Studying business and economics in Europe
Published on
01.05.2019
Nuacht
Winners of the 2018 "Altiero Spinelli Prize for Outreach" celebrated in Brussels
Published on
29.04.2019
Flamingos on Cyprus
Nuacht
Country in the Spotlight: Cyprus
Published on
24.04.2019
Second Education Summit visual
Imeachtaí
Second European Education Summit
Published on
16.04.2019
Netherlands
Nuacht
Country in the Spotlight: the Netherlands
Published on
12.04.2019
Biking in Germany
Nuacht
Five things you always wanted to know about universities of applied sciences
Published on
01.04.2019
Denmark
Nuacht
Country in the spotlight: Denmark
Published on
07.03.2019
France
Nuacht
Dealing with a culture clash (and homesickness)
Published on
07.03.2019
Imeachtaí
Webinar: Erasmus Goes Digital!
Published on
26.02.2019
Research in Europe - PhD/ PostDoc
Nuacht
PhD and research in Europe
Published on
21.01.2019