×

Täname, et külastasite uut hariduse ja koolituse veebisaiti. Enamik selle sisust on esialgu ainult inglise keeles. Praegu tõlgitakse kogu veebisaiti ka ELi ülejäänud 23 ametlikku keelde. Ajakohastame veebisaiti kohe, kui tõlked on valmis.

Uurige, kuidas teie asutus kohaneb digitaalarenguga
SELFIE
SELFIE aitab õpilastel, õpetajatel, praktikantidel ja haridustöötajatel mõista oma haridusasutuse tugevaid ja nõrku külgi digiajastusse sobiva õppetöö edendamisel.
Usaldusväärne, ajakohane ja põhjalik teave hariduse kohta
Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade
Ülevaade on Euroopa Komisjoni igal aastal avaldatav oluline väljaanne, milles võrreldakse ELi haridussüsteemide probleeme ja edusamme.
Täname tagasiside eest ja tere tulemast
uuele hariduse ja koolituse veebisaidile!
Oleme Teid kuulda võtnud ja loonud paremini toimiva, lihtsama kasutajaliidesega veebisaidi, kust leiab rohkem haridus- ja koolitusalast teavet.
Võrdne juurdepääs kvaliteetsele haridusele on üks ELi põhimõtetest
Allpool on esitatud mitmeid ELi pakutavaid õppematerjale, sh lingid poliitikaalase teabe juurde.
Euroopa kõrgharidusruum
Komisjoni eesmärk on anda kõigile ELi kodanikele võimalus saada parimat haridust ja koolitust.
Hariduspoliitika
Tutvuge hariduspoliitikat käsitlevate ELi teadusuuringute, analüüside ning liikmesriikidele antavate soovitusega
Materjalid ja töövahendid
Komisjon on välja töötanud rea abimaterjale ja -vahendeid, mida saavad kasutada nii liikmesriigid kui ka kodanikud.
Colorful question marks

Latest updates

Second Education Summit visual
Üritused
Second European Education Summit
Published on
16.04.2019
Netherlands
Uudised
Country in the Spotlight: the Netherlands
Published on
12.04.2019
Biking in Germany
Uudised
Five things you always wanted to know about universities of applied sciences
Published on
01.04.2019
France
Uudised
Dealing with a culture clash (and homesickness)
Published on
07.03.2019
Denmark
Uudised
Country in the spotlight: Denmark
Published on
07.03.2019
Üritused
Webinar: Erasmus Goes Digital!
Published on
26.02.2019
Research in Europe - PhD/ PostDoc
Uudised
PhD and research in Europe
Published on
21.01.2019
Poland
Uudised
Country in the Spotlight: Poland
Published on
06.12.2018
Üritused
Information Session: European Universities
Published on
05.12.2018
Uudised
Express your interest now - studies on the future of education and training
Published on
04.12.2018
Uudised
Launch of the pilot Eurograduate Survey
Published on
28.11.2018
Uudised
Forum on the Future of Learning - save the date!
Published on
27.11.2018