Avalik konsultatsioon mikrokvalifikatsioonitunnistuste kohta

Avaldage oma arvamust Euroopa lähenemisviisi kohta elukestvat õpet ja tööalast konkurentsivõimet toetavatele mikrokvalifikatsioonitunnistustele.

Digiõppe tegevuskava (2021–2027)

Hariduse ja koolituse ümberkujundamine digiajastu jaoks

Koroonaviirus: veebipõhised õppematerjalid

Tutvuge mitmesuguste veebipõhiste õppematerjalidega, mis aitavad tagada hariduse ja koolituse järjepidevust COVID-19 puhangu ajal.

EUROOPA HARIDUSRUUM

Kõrvaldame aastaks 2025 õppimist takistavad asjaolud ja parandame juurdepääsu kvaliteetsele haridusele.
Võrdne juurdepääs kvaliteetsele haridusele on üks ELi põhimõtetest
Allpool on esitatud mitmeid ELi pakutavaid õppematerjale, sh lingid poliitikaalase teabe juurde.
Euroopa kõrgharidusruum
Komisjoni eesmärk on anda kõigile ELi kodanikele võimalus saada parimat haridust ja koolitust.
Hariduspoliitika
Tutvuge hariduspoliitikat käsitlevate ELi teadusuuringute, analüüside ning liikmesriikidele antavate soovitusega
Materjalid ja töövahendid
Komisjon on välja töötanud rea abimaterjale ja -vahendeid, mida saavad kasutada nii liikmesriigid kui ka kodanikud.
Colorful question marks

Viimati lisatud (ainult inglise keeles)

Highlight
Uudised

2019 Altiero Spinelli Prize for Outreach - Award ceremony celebrates 16 winners

Published on
03.12.2020
#EuropeanEducationArea
Uudised

Commission launches public consultation on Pathways to School Success

Published on
24.06.2021
#DEAP #EUDigitalEducation
Uudised

Launch of call for tender: Supporting the development of the Digital Education Hub

Published on
22.06.2021
#EuropeanEducationArea #EUGreenDeal
Uudised

Education for a greener, more sustainable Europe: Share your ideas!

Published on
18.06.2021
#DDLEG #EUDigitalEducation
Uudised

Call for experts: Expert group on tackling disinformation and promoting digital literacy through education and training

Published on
03.06.2021
Two students wearing masks walking in a park
Uudised

Buddy programmes for international students in Europe

Published on
26.05.2021
Multicoloured hands reaching upwards
Uudised

European Universities Alliances: Who are they?

Published on
21.05.2021
Three students talking wearing face masks
Uudised

Erasmus+ funding for study in Europe for international students

Published on
21.05.2021
New: AI report
Uudised

'Humans and societies in the age of artificial intelligence': Report

Published on
19.05.2021
European Union and Japanese flags
Uudised

Second EU-Japan Policy Dialogue on Education, Culture and Sport

Published on
10.05.2021
Young woman engineer working on robotics project
Uudised

Science, technology, engineering and mathematics (STEM) study in Europe

Published on
06.05.2021
Young people wearing facemasks elbow-bumping
Uudised

International student organisations in Europe

Published on
06.05.2021