Koroonaviirus: veebipõhised õppematerjalid
Tutvuge mitmesuguste veebipõhiste õppematerjalidega, mis aitavad tagada hariduse ja koolituse järjepidevust COVID-19 puhangu ajal.
EUROOPA HARIDUSRUUM
Kõrvaldame aastaks 2025 õppimist takistavad asjaolud ja parandame juurdepääsu kvaliteetsele haridusele.
Uurige, kuidas teie asutus kohaneb digitaalarenguga
SELFIE
SELFIE aitab õpilastel, õpetajatel, praktikantidel ja haridustöötajatel mõista oma haridusasutuse tugevaid ja nõrku külgi digiajastusse sobiva õppetöö edendamisel.
Võrdne juurdepääs kvaliteetsele haridusele on üks ELi põhimõtetest
Allpool on esitatud mitmeid ELi pakutavaid õppematerjale, sh lingid poliitikaalase teabe juurde.
Euroopa kõrgharidusruum
Komisjoni eesmärk on anda kõigile ELi kodanikele võimalus saada parimat haridust ja koolitust.
Hariduspoliitika
Tutvuge hariduspoliitikat käsitlevate ELi teadusuuringute, analüüside ning liikmesriikidele antavate soovitusega
Materjalid ja töövahendid
Komisjon on välja töötanud rea abimaterjale ja -vahendeid, mida saavad kasutada nii liikmesriigid kui ka kodanikud.
Colorful question marks

Latest updates

EIT Crisis Response Initiative
Uudised
European Institute of Innovation and Technology (EIT) launches €60 million coronavirus Crisis Response Initiative
Published on
14.05.2020
Uudised
Euroopa Liidu tundmaõppimine – 22 kooli pälvis Jan Amos Comeniuse auhinna
Published on
08.05.2020
coronavirus
Uudised
European Institute of Innovation and Technology (EIT) allocates €6 million to combat COVID-19
Published on
27.04.2020
e-learning
Uudised
Koroonaviirus: veebipõhised õppematerjalid
Published on
25.03.2020
Commissioner Mariya Gabriel at the Digital Education Hackathon awards
Uudised
First Digital Education Hackathon winners announced
Published on
03.02.2020
five students studying at a table viewed from above
Uudised
Combining work and study
Published on
16.01.2020
Uudised
VET mobility scheme selects three projects for funding
Published on
13.01.2020
PISA 2018 and the EU
Uudised
PISA 2018 and the EU
Published on
03.12.2019
EAP 10 years
Uudised
First Eastern Partnership Education Ministerial meeting
Published on
22.11.2019
The Seljalandsfoss waterfall
Uudised
Country in the Spotlight: Iceland
Published on
08.11.2019
The Art Bridge and Public Constitutional Court building in the city center of Skopje.
Uudised
Country in the Spotlight: The Republic of North Macedonia
Published on
08.11.2019
Uudised
European Commission launches new prize for schools
Published on
06.11.2019