×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

Find out how your institution is adapting to digital improvements
SELFIE
SELFIE helps students, teachers, trainees and education professionals understand their facility's strengths and weaknesses in promoting digital-age learning.
Reliable, up-to-date and in depth education information
The Education and Training Monitor
The Monitor is the annual flagship publication of the European Commission, comparing challenges and successes across EU education systems.
Thanks for your feedback, and welcome to the new
Education and Training Website
We've listened to your ideas and have built a site with better functionality, an easier interface and more information on education and training.
Η ίση πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση είναι ένας από τους κεντρικούς στόχους της ΕΕ
Στη συνέχεια παρατίθενται διάφοροι εκπαιδευτικοί πόροι που παρέχει η ΕΕ, μεταξύ των οποίων και σύνδεσμοι προς πληροφορίες πολιτικής.
Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης
Φιλοδοξία της Επιτροπής είναι όλοι οι πολίτες της ΕΕ να έχουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση.
Πολιτικές εκπαίδευσης
Η ενότητα αυτή αφορά τις έρευνες, αναλύσεις και συστάσεις της ΕΕ σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική των κρατών μελών
Πόροι και εργαλεία
Η Επιτροπή έχει αναπτύξει μια σειρά εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στήριξη στα κράτη μέλη και τους πολίτες τους.
Colorful question marks

Επικαιρότητα (μόνο στα αγγλικά)

Research in Europe - PhD/ PostDoc
ΝΕΑ
PhD and research in Europe
Published on
21.01.2019
Poland
ΝΕΑ
Country in the Spotlight: Poland
Published on
06.12.2018
Εκδηλώσεις
Information Session: European Universities
Published on
05.12.2018
ΝΕΑ
Express your interest now - studies on the future of education and training
Published on
04.12.2018
ΝΕΑ
Launch of the pilot Eurograduate Survey
Published on
28.11.2018
ΝΕΑ
Forum on the Future of Learning - save the date!
Published on
27.11.2018
Εκδηλώσεις
Forum on the Future of Learning
Published on
26.11.2018
Tuition and Scholarships
ΝΕΑ
Tuition and scholarships in Europe
Published on
22.11.2018
Prague
ΝΕΑ
Country in the Spotlight: Czech Republic
Published on
21.11.2018
ΝΕΑ
European Universities Initiative - Information session
Published on
12.11.2018
Dorm room
ΝΕΑ
Tips for finding a house
Published on
12.11.2018
ΝΕΑ
Call for Applications - Altiero Spinelli Prize for Outreach 2018
Published on
29.10.2018