Education and Training Monitor

Monitor vzdělávání a odborné přípravy

Letošní zprávu o stavu vzdělávání a odborné přípravy v EU doplňují mapky, infografika a příklady politik.

Monitor vzdělávání a odborné přípravy

/education/file/picto-policypng_cspicto-policy.png

Education and training policy

Politiky

Informace o evropských politikách v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, od základního stupně po vzdělávání dospělých, v Evropě i ve zbytku světa.

Politiky

/education/file/picto-initiativespng_cspicto-initiatives.png

Education and training initiatives

Iniciativy

Činnost EU zaměřená na podporu, propagaci a rozvíjení učení, vzdělávání a odborné přípravy v Evropě.

Iniciativy

Aktualizace