×

Благодарим за посещението на новия уебсайт за образование и обучение. По-голямата част от страниците в момента са достъпни само на английски, но преводът на уебсайта на останалите 23 официални езика на ЕС е в ход. Ще актуализираме страниците веднага щом преводите са налични.

Научете как вашата институция се адаптира към цифровите подобрения
SELFIE
SELFIE помага на студентите, преподавателите, стажантите и работещите в сферата на образованието да разберат силните и слабите страни на своите учебни заведения по отношение на ученето в цифровата ера.
Надеждна, актуална и задълбочена информация за образованието
Обзор на образованието и обучението
Обзорът на образованието и обучението е годишна публикация на Европейската комисия, в която се сравняват предизвикателствата и успехите в образователните системи в ЕС.
Благодарим ви за коментарите и предложенията и добре дошли на
новия уебсайт за образование и обучение
Вслушахме се във вашите идеи и направихме уебсайт с по-добра функционалност, по-лесен за ползване интерфейс и повече информация за образованието и обучението.
Равният достъп до качествено образование е една от основните цели на ЕС
По-долу можете да видите много от образователните ресурси, които ЕС предлага, включително връзки към информация относно политиката.
Европейско пространство за образование
Комисията желае да даде възможност на всички граждани на ЕС да получават най-доброто образование и обучение.
За политиките за образование
Вижте научни изследвания, анализи и препоръки на ЕС за образователните политики на държавите членки
Ресурси и инструменти
Комисията е разработила набор от инструменти в подкрепа на държавите членки и техните граждани.
Colorful question marks

Latest updates

teacher, pupils, project, collaboration
Новини
New EU Prize for high quality teaching about the European Union
Published on
20.05.2019
technology, DigiEduHack, digital
Прояви
DigiEduHack: let’s act together for the future of education in the digital age!
Published on
16.05.2019
Currencies
Новини
Studying business and economics in Europe
Published on
01.05.2019
Новини
Winners of the 2018 "Altiero Spinelli Prize for Outreach" celebrated in Brussels
Published on
29.04.2019
Flamingos on Cyprus
Новини
Country in the Spotlight: Cyprus
Published on
24.04.2019
Second Education Summit visual
Прояви
Second European Education Summit
Published on
16.04.2019
Netherlands
Новини
Country in the Spotlight: the Netherlands
Published on
12.04.2019
Biking in Germany
Новини
Five things you always wanted to know about universities of applied sciences
Published on
01.04.2019
Denmark
Новини
Country in the spotlight: Denmark
Published on
07.03.2019
France
Новини
Dealing with a culture clash (and homesickness)
Published on
07.03.2019
Прояви
Webinar: Erasmus Goes Digital!
Published on
26.02.2019
Research in Europe - PhD/ PostDoc
Новини
PhD and research in Europe
Published on
21.01.2019