A mikrotanúsítványokra vonatkozó európai megközelítés

A mikrotanúsítványokra vonatkozó európai megközelítés elő fogja segíteni a tanulási lehetőségek bővítését, valamint megerősíti a felsőoktatási és szakképzési intézmények szerepét az egész életen át tartó tanulásban.

Rugalmas, inkluzív tanulási lehetőségek

A mikrotanúsítvány olyan okmány, amely a rövid távú, átláthatóan értékelt (online, helyszíni vagy vegyes) tanfolyamok vagy modulok révén megszerzett tanulási eredményeket igazolja. 

Az ilyen típusú képesítések rugalmas jellegének köszönhetően egyre több ember (pl. teljes munkaidőben dolgozók) előtt nyílnak meg tanulási lehetőségek.

A mikrotanúsítvánnyal igazolt képzés tehát egy nagyon rugalmas, befogadó tanulási forma, amely képességek és kompetenciák célzott elsajátítását teszi lehetővé.

Mikrotanúsítványt felsőoktatási és szakképzési intézmények, valamint magánszervezetek nyújtanak.

Különösen azoknak lehet hasznos, akik:

  • saját tudásukra szeretnének építkezni anélkül, hogy egy teljes felsőfokú képzési programot elvégeznének,
  • tovább vagy át szeretnék képezni magukat, hogy megfeleljenek a munkaerőpiaci igényeknek, illetve elhelyezkedésük után szakmai tudásukat kívánják fejleszteni.

Nyilvános konzultáció

Az Európai Bizottság 2021. április 20-tól 12 héten keresztül nyilvános konzultációt folytat az egész életen át tartó tanulást és a foglalkoztathatóságot segítő mikrotanúsítványokra vonatkozó európai megközelítésről.

Célja, hogy ötleteket gyűjtsön a mikrotanúsítványok közös definíciójának meghatározásához, valamint a kapcsolódó európai uniós minőségi és átláthatósági szabványok kidolgozásához, továbbá ahhoz, hogy ezek után milyen lépéseket érdemes tenni intézményi, tagállami és uniós szinten.

A nyilvános konzultáció 2021. július 13., közép-európai nyári idő szerint 23.59-ig tart.

Vegyen részt Ön is a nyilvános konzultációban, és mondja el véleményét még ma! 

Miért van szükség európai megközelítésre?

Európában egyre több embernek kell frissítenie tudását, készségeit és kompetenciáit annak érdekében, hogy áthidalja a formális oktatás és a gyorsan változó társadalom és munkaerőpiac igényei közötti szakadékot. 

A Covid19-válságból való kilábalás, valamint a zöld és a digitális átállás felgyorsításának parancsa is az egyének továbbképzését vagy átképzését teszi szükségessé.

Az új kompetenciák elsajátítása és fenntartása alapvetően fontos az aktív társadalmi szerepvállaláshoz, a folyamatos személyes, szociális és szakmai fejlődéshez, valamint a foglalkoztathatóság és a társadalmi-gazdasági innováció fellendítéséhez. 

A mikrotanúsítványokban rejlő lehetőségeket azonban csak akkor lehet teljes mértékben kiaknázni, ha közös szabványok garantálják a mikrotanúsítványok minőségét, átláthatóságát, országok közötti összehasonlíthatóságát, elismertetését és hordozhatóságát.

A Bizottság ezért ki szeretné dolgozni a mikrotanúsítványok közös definícióját és európai szabványait, amelyek függetlenek lennének a kibocsátó szervtől és ideális esetben a meglévő eszközökre épülnének. 

A mikrotanúsítványokra vonatkozó európai megközelítés kidolgozásának terve több dokumentumban is szerepel, így:

A mikrotanúsítványokkal foglalkozó konzultációs munkacsoport ajánlásai

A Bizottság 2020 tavaszán felsőoktatási szakértőkből álló ad hoc konzultációs munkacsoportot hozott létre. A csoport munkájában részt vettek gyakorlati szakemberek, minőségbiztosítási ügynökségek tagjai és meghívott előadók is Európából.

A csoport 2020. május 26. és szeptember 17. között három virtuális értekezletet tartott, melynek során közös definíciót, közös jellemzőket és egy ütemtervet javasolt.

Az ütemtervben a résztvevők javaslatokat tettek arra, hogy mikor milyen európai uniós és tagállami intézkedéseket kellene hozni az európai megközelítés kidolgozására és végrehajtására.

Az ütemtervben foglalt intézkedések:

  • közös európai minőségi és átláthatósági szabványok kidolgozása az összes érintettel (azaz az oktatási és képzési közösséggel, a munkaerőpiaci szereplőkkel, a szociális partnerekkel, az ifjúsági szervezetekkel, a civil társadalommal, a kereskedelmi kamarákkal és a munkaadókkal az uniós tagállamokban és az európai felsőoktatási térség országaiban),
  • annak feltárása, hogy miképp integrálhatók a mikrotanúsítványok a nemzeti képesítési keretrendszerekbe (esetleges hivatkozással az európai képesítési keretrendszerekre),
  • a megbízható szolgáltatók összegyűjtése, és a minőségbiztosítási folyamatok megerősítése,
  • annak megvizsgálása, hogy miképpen használható az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer a mikrotanúsítványok kontextusában más oktatási szinteken és más ágazatokban,
  • útmutató készítése az elismerés felgyorsítása céljából, a meglévő validálási és elismerési eszközök kiigazításával (vagy újak létrehozásával),
  • a megszerzett mikrotanúsítványok tárolásának és a munkáltatók számára történő bemutatásának megkönnyítése az Europasson, annak a digitális tanúsítványokra vonatkozó infrastruktúráján és az európai diákigazolvány-kezdeményezésen keresztül,
  • a mikrotanúsítványok használata az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés megkönnyítése céljából az oktatási és képzési ágazatok közötti átjárhatóság javításával, valamint a tanulók tájékozott döntéshozatalának elősegítése az orientációs szolgálatok kibővítésével és a valós idejű munkaerőpiaci adatok figyelembe vételével,
  • uniós támogatás nyújtása az Erasmus+ Programból és a strukturális alapokból olyan felsőoktatási, szakképzési és más oktatási-képzési intézményeknek és képzésszervezőknek, amelyek be kívánják vezetni a mikrotanúsítványokat.

A javasolt intézkedések elsősorban a felsőoktatás területére vonatkoznak, ugyanakkor kitekintést nyújtanak más oktatási és képzési szintekre és ágazatokra is.

A következő lépések

Az itt felvázolt elképzelések egy szélesebb körű konzultáció tárgyát fogják képezni, amely az oktatás és a képzés valamennyi ágazatára ki fog terjedni. A konzultáció eredményére is építve 2021 végéig a Bizottság tanácsi ajánlást fog előkészíteni arról, hogy milyen szerepet kell játszaniuk a mikrotanúsítványoknak az egész életen át tartó tanulásban és a foglalkoztathatóság javításában.


Fejléckép: © Európai Unió, 2020.