×

Suurin osa uuden koulutussivuston sisällöstä on tällä hetkellä saatavilla ainoastaan englanniksi.    Sivuja käännetään parhaillaan EU:n muille virallisille kielille, ja kaikki kieliversiot lisätään sivustolle niiden valmistuttua. 

Koulutustilastoja

EU:n koulutuspolitiikkaa koskevia tilastoja Euroopasta

Tilastot ovat keskeinen väline päätöksentekijöiden, tutkijoiden, toimittajien, kansalaisten ja yritysten työssä ja arjessa. Korkealaatuisten ja luotettavien tietojen saatavuus on keskeistä, jotta päätöksiä voidaan tehdä asiatietojen perusteella ja jotta Euroopan unionin eri toimintapolitiikkoja voidaan arvioida ja seurata tehokkaasti.

Luotettavat tilastot ovat tärkeitä myös torjuttaessa disinformaatiota julkisessa ja poliittisessa keskustelussa. EU:n toimielimet, myös Euroopan komissio, tuottavat monenlaisia tilastoja sen ja sen jäsenvaltioiden toiminta-aloilla.

Komissio laatii myös raportteja, esimerkiksi koulutuksen seurantakatsauksen, tilastotietojen perusteella. Se myös tekee omia analyysejään kansainvälisten kumppaniorganisaatioiden laatimien tilastojen pohjalta. Näitä ovat esimerkiksi

  • Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n kansainvälisen oppimistulosten arviointiohjelman (PISA) tulokset
  • Kansainvälisen koulutussaavutusten arviointijärjestön IEA:n tieto- ja viestintäteknologiataitojen seurantatutkimuksen (ICILS) tulokset

Tilastojen avulla voidaan tehdä vertailuja Euroopan maiden ja alueiden välillä ja antaa suosituksia koulutuspolitiikan kehittämisestä.

Euroopan unionin tilastot (Eurostat)

Euroopan unionin tilastotoimiston Eurostatin koulutustietoja
Eurostatin koulutustilastot

Eurostatin data- ja havainnollistamispaketti tilastollisista indikaattoreista, jotka koskevat vertailuarvoja koulutusalan eurooppalaisessa yhteistyössä.
Eurostat: eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategiset puitteet vuodeksi 2020

Erasmus+ ja opiskelijoiden liikkuvuus

Koulutusta, nuorisoa ja urheilua tukevaa EU:n Erasmus+ -ohjelmaa koskevia Euroopan komission tilastoja ja vuosikertomuksia
Erasmus+ -tilastoja

Korkeakouluopiskelijoiden ja ammatillisessa peruskoulutuksessa olevien opiskelijoiden liikkuvuutta koskevia vertailuindikaattoreita
Euroopan komission julkaisema liikkuvuuden tulostaulu

Tietoja yleisestä mielipiteestä (Eurobarometri)

Euroopan komission tilastoja siitä, mitä koulutuksesta EU:ssa yleisesti ajatellaan
Eurobarometri-mielipidetutkimuksia koulutuksesta