Akcijski načrt za digitalno izobraževanje (2018–2020)

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje bo podpiral uporabo tehnologije v izobraževanju in razvoj digitalnih kompetenc.

Izobraževanje v digitalni dobi

Razvoj tehnologije v vzponu, kot sta umetna inteligenca in računalništvo v oblaku, še naprej pospešuje digitalno preobrazbo Evrope.

Digitalizacija prinaša številne nove priložnosti, vendar predstavlja tudi velike družbene izzive. Digitalne tehnologije lahko povečajo prožnost in ustvarjalnost ter prispevajo k večji učinkovitosti in učnim rezultatom. Toda pojavi, kot so dezinformacije, ogrožajo odprto in demokratično družbe ter dodatno marginalizirajo ranljive skupine.

Pri vključevanju digitalizacije v izobraževanje zaostajajo vse države članice Evropske unije. Med njimi so tudi razlike glede zagotavljanja digitalne infrastrukture in opreme ter stopnje digitalnih spretnosti in znanj.

Pomembno je, da se državljani ustrezno pripravijo na vse bolj medsebojno povezano in globalizirano prihodnost z vlaganjem v spretnosti in kompetence za uspešen razvoj in pozitivno vključevanje v družbo v digitalni dobi. 

Za visokokakovostno in vključujoče digitalno izobraževanje in usposabljanje

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje določa ukrepe za pomoč državam članicam in ustanovam za izobraževanje in usposabljanje, da izkoristijo priložnosti in se soočijo z izzivi digitalne dobe. 

Akcijski načrt določa 11 ukrepov na treh prednostnih področjih:

Prednostno področje 1: boljše izkoriščanje digitalne tehnologije pri učenju in poučevanju:

 • 1. ukrep – povezljivost v šolah
 • 2. ukrep – orodje za samoocenjevanje SELFIE in mentorski program za šole
 • 3. ukrep – digitalne kvalifikacije

Prednostno področje 2: razvijanje digitalnih kompetenc in spretnosti:

 • 4. ukrep – vozlišče za visoko šolstvo
 • 5. ukrep – znanja in spretnosti na področju odprte znanosti
 • 6. ukrep – evropski teden programiranja v šolah
 • 7. ukrep – kibernetska varnost v izobraževanju
 • 8. ukrep – usposabljanje deklet na področju digitalnih in podjetniških spretnosti

Prednostno področje 3: izboljševanje izobraževanja z boljšo analizo podatkov in predvidevanjem:

 • 9. ukrep – študije o informacijski in komunikacijski tehnologiji v izobraževanju
 • 10. ukrep – umetna inteligenca in podatkovna analitika
 • 11. ukrep – strateško predvidevanje

Akcijski načrt prispeva k širšim ambicijam Evropske komisije za oblikovanje evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025. 

Novi akcijski načrt za digitalno izobraževanje 

Digital Education Action Plan: open public consultation #EUDigitalEducation

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje 2018 se bo izvajal do konca leta 2020. Komisija naj bi sprejela posodobljen akcijski načrt septembra 2020. 

Javno posvetovanje o novem akcijskem načrtu se je začelo 18. junija 2020 in bo trajalo do 4. septembra 2020. 

Posvetovanje bo namenjeno zbiranju mnenj, izkušenj in pričakovanj državljanov, institucij in organizacij v času koronavirusne krize (do zdaj in v obdobju okrevanja) ter njihovih pogledov na prihodnost digitalnega izobraževanja. 

Za tekoče novice o prenovljenem akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje nas spremljajte na Twitterju: @EUDigitalEducation.


Fotografija: © Evropska unija, 2020.