Varför använda Selfie?

Selfie kan hjälpa din skola att få insikter om hur den digitala tekniken kan användas för att stödja undervisning och inlärning.

Selfie uppmuntrar elever, lärare och skolledare att tillsammans fundera över teknikanvändning och lyfter fram viktiga frågor för skolan:

  • På vilka områden använder vi tekniken effektivt och var kan skolan förbättra sig?
  • Har vår skola en vision för hur vi vill använda tekniken, och känner personalen och eleverna i så fall till den?
  • Vilken slags fortbildning tycker lärarna ger dem mest?
  • Vad ska pengarna gå till?

Selfie kan hjälpa din skola att fatta välgrundade beslut genom att se över och ständigt förbättra hur den digitala tekniken används för undervisning, inlärning och bedömning.

Selfie

  • är gratis
  • går att anpassa till din skola
  • finns på över 30 språk
  • är lätt att använda
  • samlar inte in några personuppgifter
  • är utformad och testad av skolor i Europa

Så här tycker skolorna

"It is a great opportunity for us, and it is very important that our viewpoints are valued. We are the key people for building, step-by-step, a better use of technologies for learning."
Student, Spain
"I think SELFIE is a very important tool as it invites the school communities to start a discussion on how they can improve the use of technologies. In this process it is very important to also hear the viewpoints of students. Because someone can think that they use technologies effectively in a school, but maybe students have a totally different opinion."
Student, Ireland
"Students are happier with the quality of their computer classes thanks to the changes we made after we received the SELFIE report!"
Teacher, Greece
"Students feel ownership of the decisions we've taken on digital technologies as they gave input and joined discussions on the results."
Teacher, Cyprus