Orodje SELFIE

Orodje SELFIE šolam omogoča boljše razumevanje uporabe digitalnih tehnologij za podporo poučevanju in učenju.

Orodje SELFIE spodbuja učence, učitelje in vodstvene delavce šol k skupnemu razmisleku o uporabi izobraževalnih tehnologij. Orodje pomaga odgovoriti na naslednja vprašanja:

  • Na katerih področjih šola tehnologije uporablja učinkovito in kako jih lahko še izboljša?
  • Ali ima šola vizijo o načinu uporabe tehnologije in ali jo osebje in učenci poznajo?
  • Katero usposabljanje je za učitelje najbolj koristno?
  • Komu bi bilo treba dodeliti finančna sredstva?

Orodje SELFIE omogoča stalno pregledovanje in izboljševanje digitalnih tehnologij ter šolam pomaga, da se premišljeno odločijo o načinu njihove uporabe za poučevanje, učenje in ocenjevanje.

Orodje SELFIE je:

  • brezplačno
  • prilagodljivo
  • na voljo v 30 jezikih
  • enostavno za uporabo in odgovarjanje na vprašanja
  • anonimizirano – ne zbira nobenih osebnih podatkov
  • namenjeno šolam v Evropi, ki so ga že preizkusile

Mnenje šol

"It is a great opportunity for us, and it is very important that our viewpoints are valued. We are the key people for building, step-by-step, a better use of technologies for learning."
Student, Spain
"I think SELFIE is a very important tool as it invites the school communities to start a discussion on how they can improve the use of technologies. In this process it is very important to also hear the viewpoints of students. Because someone can think that they use technologies effectively in a school, but maybe students have a totally different opinion."
Student, Ireland
"Students are happier with the quality of their computer classes thanks to the changes we made after we received the SELFIE report!"
Teacher, Greece
"Students feel ownership of the decisions we've taken on digital technologies as they gave input and joined discussions on the results."
Teacher, Cyprus