Prečo SELFIE

Nástroj SELFIE môže vašej škole pomôcť lepšie pochopiť, ako sa digitálne technológie využívajú na podporu výučby a učenia.

Vďaka nástroju SELFIE sa študenti, učitelia a vedúci pracovníci škôl môžu zapojiť do spoločnej reflexie o využívaní technológií. Táto reflexia môže okrem iného pomôcť nájsť odpovede na tieto otázky:

  • v ktorých oblastiach sa technológie využívajú efektívne a v ktorých má škola priestor na zlepšenie?
  • má škola predstavu o tom, ako chce technológie využívať, a ak áno, sú zamestnanci a študenti s touto predstavou oboznámení?
  • aký druh odbornej prípravy učitelia považujú za najprínosnejší?
  • kam by sa mali nasmerovať finančné prostriedky?

Nástroj SELFIE môže škole pomôcť prijímať informované rozhodnutia prostredníctvom preskúmavania a neustáleho zlepšovania spôsobu, akým sa digitálne technológie využívajú pri výučbe, učení a hodnotení výsledkov.

Nástroj SELFIE:

  • je bezplatný
  • je prispôsobiteľný
  • je dostupný v 30 jazykoch
  • ľahko sa konfiguruje a otázky sú jednoduché
  • zachováva dôvernosť – nezbierajú sa žiadne osobné údaje
  • bol navrhnutý a otestovaný v spolupráci so školami v celej Európe

Čo hovoria školy

"It is a great opportunity for us, and it is very important that our viewpoints are valued. We are the key people for building, step-by-step, a better use of technologies for learning."
Student, Spain
"I think SELFIE is a very important tool as it invites the school communities to start a discussion on how they can improve the use of technologies. In this process it is very important to also hear the viewpoints of students. Because someone can think that they use technologies effectively in a school, but maybe students have a totally different opinion."
Student, Ireland
"Students are happier with the quality of their computer classes thanks to the changes we made after we received the SELFIE report!"
Teacher, Greece
"Students feel ownership of the decisions we've taken on digital technologies as they gave input and joined discussions on the results."
Teacher, Cyprus