Kāpēc izmantot rīku “SELFIE”

“SELFIE” var jūsu skolai palīdzēt labāk izprast, kā izmantot digitālo tehnoloģiju, lai atvieglotu mācīšanas un mācīšanās procesu.

Rīks “SELFIE” kolektīvās pārdomās par tehnoloģijas izmantojumu iesaista gan skolēnus, gan skolotājus un skolu vadītājus. Tās lietošanā gūtie rezultāti var izgaismot problēmas, piemēram:

  • kādās jomās tehnoloģiju izmanto efektīvi un kurās jomās skolas sniegums varētu uzlaboties,
  • vai skolai ir redzējums, kā tā vēlas izmantot tehnoloģiju, un, ja jā, vai darbinieki un skolēni ar to ir iepazīstināti,
  • kāda veica mācības skolotāji uzskata par visnoderīgākām,
  • kur būtu jānovirza finansējums.

“SELFIE” var palīdzēt skolām pieņemt informētus lēmumus, pārskatot digitālās tehnoloģijas lietojumu mācīšanās procesā, mācīšanā un novērtēšanā un šo lietojumu nemitīgi uzlabojot.

“SELFIE” ir

  • bezmaksas,
  • pielāgojams,
  • pieejams vairāk nekā 30 valodās,
  • viegli instalējams (arī uz jautājumiem atbildēt ir viegli),
  • respektē privātumu (nevāc persondatus),
  • veidots un izmēģināts skolās visā Eiropā.

Ko saka skolas

"It is a great opportunity for us, and it is very important that our viewpoints are valued. We are the key people for building, step-by-step, a better use of technologies for learning."
Student, Spain
"I think SELFIE is a very important tool as it invites the school communities to start a discussion on how they can improve the use of technologies. In this process it is very important to also hear the viewpoints of students. Because someone can think that they use technologies effectively in a school, but maybe students have a totally different opinion."
Student, Ireland
"Students are happier with the quality of their computer classes thanks to the changes we made after we received the SELFIE report!"
Teacher, Greece
"Students feel ownership of the decisions we've taken on digital technologies as they gave input and joined discussions on the results."
Teacher, Cyprus