Γιατί το SELFIE

Το SELFIE μπορεί να βοηθήσει το σχολείο σας να κατανοήσει καλύτερα πώς χρησιμοποιούνται οι ψηφιακές τεχνολογίες για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης.

Το SELFIE καλεί τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχολείων να εξετάζουν όλοι μαζί πώς χρησιμοποιείται η τεχνολογία. Τα αποτελέσματα της εξέτασης μπορούν να προβάλλουν ζητήματα όπως τα εξής:

  • σε ποιους τομείς χρησιμοποιείται αποτελεσματικά η τεχνολογία και πώς μπορεί να βελτιωθεί προς όφελος του σχολείου;
  • το σχολείο έχει όραμα για το πώς θέλει να χρησιμοποιεί την τεχνολογία και, εάν ναι, το προσωπικό και οι μαθητές το γνωρίζουν;
  • τι είδους κατάρτιση θεωρούν οι εκπαιδευτικοί πιο επωφελή;
  • τι πρέπει να χρηματοδοτείται;

Το SELFIE μπορεί να βοηθά ένα σχολείο να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις μέσω της επανεξέτασης και της συνεχούς βελτίωσης του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι ψηφιακές τεχνολογίες για τη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση.

Το SELFIE:

  • παρέχεται δωρεάν
  • μπορεί να προσαρμόζεται κατάλληλα
  • είναι διαθέσιμο σε 30+ γλώσσες
  • ρυθμίζεται και χρησιμοποιείται εύκολα
  • σέβεται την ιδιωτική ζωή – δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα
  • έχει σχεδιαστεί και έχει δοκιμαστεί σε διάφορα σχολεία σε όλη την Ευρώπη

Τι λένε τα σχολεία

"It is a great opportunity for us, and it is very important that our viewpoints are valued. We are the key people for building, step-by-step, a better use of technologies for learning."
Student, Spain
"I think SELFIE is a very important tool as it invites the school communities to start a discussion on how they can improve the use of technologies. In this process it is very important to also hear the viewpoints of students. Because someone can think that they use technologies effectively in a school, but maybe students have a totally different opinion."
Student, Ireland
"Students are happier with the quality of their computer classes thanks to the changes we made after we received the SELFIE report!"
Teacher, Greece
"Students feel ownership of the decisions we've taken on digital technologies as they gave input and joined discussions on the results."
Teacher, Cyprus